Nederlandse werkloosheid in april 2015 stabiel volgens CBS

Donderdag 21 mei 2015 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt over de maand april in 2015. Hieruit kwam naar voren dat de werkloosheid in deze maand stabiel is gebleven ten opzichte van de maand daarvoor. In totaal kwam de werkloosheid op 7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In de periode tussen februari en april kwamen er gemiddeld per maand tweeduizend werkloze werknemers bij. Vooral jongeren in de leeftijd tussen 15 en 25 jaar vonden opvallend sneller een baan.

Het percentage werklozen is in de maand april hetzelfde gebleven als in de maand maart. Ten opzichte van drie maanden geleden is het percentage werklozen in Nederland gedaald. Drie maanden geleden kwam het percentage werklozen nog op 7,2 procent van de beroepsbevolking in Nederland. In de maand april waren er in Nederland 625.000 mensen werkloos. Deze mensen waren beschikbaar voor werk op de arbeidsmarkt maar konden geen werk vinden. Volgens minister Lodewijk Asscher van Werkgelegenheid gaat het in Nederland de goede kant op. Ondanks dat is de werkloosheid in Nederland volgens hem nog steeds veel te hoog.

Reactie van Technisch Werken
Het beging van 2015 leek veelbelovend. Toch blijkt er in de loop van 2015 een stagnatie merkbaar te zijn op de arbeidsmarkt. De vraag naar personeel neemt nauwelijks toe. De arbeidsmarkt krijgt daarnaast ook weinig nieuwe werklozen. Daardoor komt de arbeidsmarkt op ‘slot’ te zitten. Er moet meer doorstroom plaatsvinden voor een gezonde arbeidsmarkt. Sommige werkzoekenden zoeken al jaren naar een baan. Deze groep zal steeds moeilijker een baan vinden terwijl jonge werkzoekenden steeds sneller aan een baan geholpen worden.