Misstanden in de bouw worden bestraft met hogere boetes in 2017

De overheid wil misstanden in de bouwsector harder aanpakken. Binnenkort zal daarvoor de wetgeving worden veranderd. Verschillende spelers in de bouwsector moeten rekening houden met hogere boetes als ze de wet gaan overtreden. Projectontwikkelaars en andere opdrachtgevers kunnen zwaarder worden bestraft als ze aannemers werkzaamheden laten verrichten onder slechte arbeidsomstandigheden. In 2017 zullende boetes hiervoor stijgen naar maximaal 13.500 euro.

De Inspectie SZW kan het komende jaar harder optreden door de aanscherping van de regels waar opdrachtgevers zich aan moeten houden. Dit maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 16 december 2016 bekend. De opdrachtgevers zijn in grote mate verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waar de werknemers mee te maken krijgen op de bouwlocatie. Deze verantwoordelijkheid moet serieus genomen worden door de opdrachtgevers.  Bij misstanden kunnen de opdrachtgevers medeverantwoordelijk worden gehouden voor ongelukken.

Ook bij overtredingen van de zogenoemde Arboregelgeving en andere misstanden kunnen opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken en indien nalatigheid wordt bewezen kunnen ze ook bestraft worden. Volgens de Inspectie SZW schatten veel opdrachtgevers in de praktijk de risico’s onvoldoende in. Daardoor worden soms onnodige risico’s genomen waar werknemers de dupe van kunnen worden. De werknemers op de bouw moeten beter worden beschermd en daarom gaat de overheid de wet en regelgeving aanpassen zodat opdrachtgevers zwaardere boetes kunnen krijgen als ze hun verantwoordelijkheid niet nemen met betrekking tot de veiligheid op bouwlocaties.