Productie Nederlandse industrie valt lager uit in augustus 2015

De Nederlandse industrie kan op dit moment nog onvoldoende meeprofiteren van de gunstige ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Vrijdag 9 oktober 2015 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de Nederlandse industrie. Hieruit komt naar voren dat de  dagproductie van de Nederlandse industrie in augustus 2015 ongeveer 0,6 procent lager lag dan in augustus 2014. Deze daling heeft vooral te maken met een productiedaling in de machine-industrie.

De transportmiddelenindustrie
Hoewel het met de machine-industrie slecht gaat groeit de transportmiddelenindustrie juist in Nederland. Daar was een productiestijging van meer dan 8 procent in augustus 2015 ten opzichte van dezelfde maand in 2014. Ook de rubber- en kunststofindustrie deed het goed. In deze industrie werd ruim 6 procent meer geproduceerd. Verder lag de productie van elektrische apparaten en voedingsmiddelen hoger evenals de productie van metaalproducten.

Machine-industrie
De machine-industrie liet ten opzichte van de hierboven genoemde industrieën echter een flinke daling zien. In deze industrie werd 9 procent minder geproduceerd dan in 2014. Er stonden in deze sector minder orders uit. Verder lag ook de productie van chemische en farmaceutische producten lag lager.

Reactie van Technisch Werken
De transportsector doet het goed in Nederland. Als de economie aantrekt merkt men dit snel in deze sector. Daarom trekt uiteraard de transportmiddelenindustrie aan. De maakindustrie heeft het nog niet makkelijk. In de maakindustrie wordt veel gebruik gemaakt van machines. Als men echter onzeker is over de toename van orders van klanten zal men in deze sector niet meteen veel geld gaan investeren. De aanschaf van nieuwe machines blijft uit en men probeert met het bestaande machinepark de productie te handhaven.

De druk op (allround) onderhoudsmonteurs wordt vergroot en daarnaast zal er ook vaker revisie moeten worden uitgevoerd. Uiteindelijk ontkomt men niet aan het feit dat men nieuwe machines moet aanschaffen. De verregaande automatisering in de productieprocessen zal voor bedrijven eveneens zorgen dat er investeringen moeten worden gedaan. Nieuwe machines produceren vaak sneller en efficiënter dan oude machines waardoor een nieuwe machine bij een hoge productie snel kan worden terugverdient.