Nederlandse economische groei versneld in 2015

De economie van Nederland krijgt een nieuwe impuls aan het einde van het jaar 2015. Dit komt doordat er een toename in investeringen heeft plaatsgevonden in de eerste helft van het jaar. Deze investeringen vonden onder andere plaats in de bouwsector. Daarnaast is er sprake van een toename van binnenlandse bestedingen. Voor de komende jaren is de groeiverwachting van de Nederlandse economie naar boven bijgesteld.

Men verwacht dat in 2016 de Nederlandse economie zal groeien met 2,1 procent. In 2017 zal het groeipercentage zelfs uitkomen op 2,3 procent. Deze verwachtingen zijn uitgesproken door de Europese Commissie. In de maand mei van dit jaar had men nog een groeiverwachting van de Nederlandse economie verwacht van 1,6 procent. De verwachte groei is dus door de Europese Commissie aanzienlijk bijgesteld.

Centraal Planbureau
Het CPB verwacht dat de groei van de Nederlandse economie in 2015 uit zal komen op ongeveer 2 procent. Daarnaast verwacht het CPB dat de groei van de Nederlandse economie in 2016 uit zal komen op 2,4 procent. Daarmee zijn de verwachtingen van het CPB aanzienlijk positiever dan de verwachtingen van de Europese Commissie over de Nederlandse economie.

Begrotingstekort daalt
Het begrotingstekort zal voor Nederland dalen van 2,1 procent van het bruto binnenlands product in 2015 naar 1,5 procent in 2016 volgens de verwachtingen van Brussel. In de maand mei verwachtte de Europese commissie nog dat het begrotingstekort van Nederland nog ongeveer op 1,7 procent zou uitkomen in 2015 en op 1,2 procent in 2017. Volgens de rekenmeesters komt het begrotingstekort in 2017 pas op 1,2 procent omdat de gaswinning in Nederland teruggeschroefd wordt.

Werkloosheid
Verder wordt een afname verwacht in de werkloosheid van Nederland. In 2015 zal de werkloosheid ongeveer op 6,9 procent van de beroepsbevolking uitkomen. Eerder, in de maand mei, was de voorspelling dat dit percentage nog 7,1 procent van der beroepsbevolking was. In 2016 komt dit percentage uit op 6,6 procent, om in 2017 uit te komen op 6,3 procent.

Reactie van Technisch Werken
Meer positief nieuws over de economie. Het bijzondere van het nieuws van de afgelopen maand is dat er door Europa helemaal niet meer wordt gesproken over de Griekse schuldencrisis. In plaats daarvan gaat het alleen maar om de vluchtelingenproblematiek. Dat is vreemd. De Griekse schulden en het geschuif met geld zullen toch zeker effect hebben op de begrotingen van landen.