Werkloosheid daalde eind 2014 in geïndustrialiseerde landen

In de rijkere geïndustrialiseerde landen is de werkloosheid in 2014 gedaald. In de maand december daalde de werkloosheid in de rijkere landen zelfs tot het laagste niveau sinds januari 2009. Dit bericht werd dinsdag 10 februari 2015 bekend gemaakt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Bij de 34 rijkere landen in de wereld daalde de werkloosheid in de laatste maand van 2014 gemiddeld naar 7,1 procent van de beroepsbevolking.

In de maand december werden in totaal 43 miljoen werklozen geteld. Dit waren 6,7 miljoen minder werklozen dan het aantal werklozen dat werd geteld op de piek van de werkloosheid in april 2010. Ondanks de daling is er nog altijd sprake van een groot aantal werklozen. Ten opzichte van juli 2008, de periode voor de escalatie van de financiële crisis, is het aantal werklozen 8,6 miljoen hoger.

In de eurozone daalde de werkloosheid een beetje in december 2014. Ook in Japan en de Verenigde Staten was er sprake van een daling in de werkloosheid. In Canada was er nauwelijks sprake van een verschil in de arbeidsmarkt en bleef de werkloosheid nagenoeg gelijk. In Zuid-Korea was er een toename in de werkloosheid.

Reactie van Technisch Werken
De werkgelegenheid neemt iets toe bij de rijkere landen in de wereld. Dit komt omdat de economie opleeft. Ondanks dat zijn veel rijke landen onderling sterk van elkaar afhankelijk. Westerse landen zijn afhankelijk van landen in het Midden-Oosten voor de levering van olie. Nu Amerika ook olie uit schalievelden op de markt gaat brengen is de verhouding in de wereld tussen Oost en West aan het veranderen. De wereld wordt politiek complexer. Verschillende landen zoeken de samenwerking met elkaar op terwijl andere landen juist worden geblokkeerd op het gebied van handel. Dit heeft allemaal gevolgen voor de werkgelegenheid.