Flexwerkers pleegden meer fraude in 2014?

Het Financieele Dagblad meldde woensdag 18 februari 2015 dat de flexibele arbeidsmarkt leidt tot een toename van fraude bij bedrijven waar de flexwerkers werkzaam zijn. Dit komt volgens het artikel omdat flexwerkers minder loyaal zijn aan de werkgevers waar ze worden ingeleend. Het Financieele Dagblad baseert haar conclusies op het jaarlijkse overzicht bedrijfscriminaliteit van de Hoff­mann Bedrijfsrecherche. Het bedrijf Hoffmann behoort tot de grootste onderzoeks- en adviesbureaus van West-Europa op het gebied van beveiliging.

Richard Franken is de directeur van Hoffmann. In een interview met het dagblad gaf hij aan dat er een toenemende onzekerheid is over de verlenging van contracten. Als flexwerkers in de gaten krijgen dat de kans op een contractverlenging gericht is, zijn ze eerder geneigd tot een misstap. Dit is vooral het geval bij de jeugdigen onder de flexwerkers.

Andere ontwikkelingen op het gebied van bedrijfscriminaliteit
Volgens Hoffmann neemt ook het aantal vrouwelijke werknemers toe dat zich schuldig maakt aan frauduleus gedrag. Vanaf maart 2007 is het aandeel van vrouwen die zich schuldig maken aan bedrijfscriminaliteit gestegen van 11 procent naar bijna 30 procent.

Wat is onderzocht door Hoffman?
Het bureau Hoffmann heeft de conclusies gebaseerd op een onderzoek waarbij 2.200 verdachten werden onderzocht. Elk van deze verdachten zou minimaal 10.000 euro aan geld en/of informatie hebben weten te ontvreemden van hun werknemer. Het ging bij het onderzoek dus niet om het onderzoeken van kleinschalige fraude door werknemers. De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) bood ook ondersteuning doormiddel van een onderzoek. Hoffman deed verder 1500 bedrijfsonderzoeken en trok daarbij nog de conclusie dat in 2014 met name bij grote bedrijven van 100 medewerkers of meer veel fraude werd gepleegd. Het ging hierbij vooral om het lekken van ‘gevoelige’ informatie waar.

Cybercriminaliteit komt veel voor
Fraude op de werkvloer kan op verschillende manieren voorkomen. Het valt op dat cybercriminaliteit verhoudingsgewijs veel voorkomt. Hierbij kan gedacht worden aan het bewust verkeerd registeren van uren zodat de werkgever wordt benadeeld. Ook het versturen van valse facturen en het indienden van vervalste declaraties behoort tot frauduleus gedrag dat regelmatig voorkomt. Het stelen van concurrentiegevoelige gegevens voor eigen doeleinden of voor de verkoop aan andere belanghebbenden komt eveneens voor.

Reactie van Technisch Werken
Het is jammer dat er nog zoveel fraude plaatsvind. De conclusie dat er ook een toename in fraude te merken is onder flexwerkers is erg vervelend. De flexmarkt staat de laatste jaren onder druk. De nieuwe wet en regelgeving van 2015 moet er juist voor zorgen dat flexwerkers eerlijker worden behandelt. Hierbij wordt met name gekeken naar equal pay oftewel de inlenersbeloning. Flexwerkers zouden door de nieuwe wet en regelgeving meer zekerheden moeten krijgen en een betere en eerlijker positie moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Deze verbeterde waardering zal er uiteindelijk voor moeten zorgen dat flexwerkers zich meer betrokken voelen bij hun werk en werkgever. Over een jaar of twee zou dan juist minder fraude gepleegd moeten worden door de flexwerkers in Nederland.