Blijft de olieprijs in 2014 laag?

De olieprijs is op dit moment behoorlijk laag. Ruwe olie is nog niet eerder zo goedkoop geweest in de afgelopen vier jaar. Ruwe Brent-Olie die uit de Noordzee is gewonnen kost per vat op dit moment 87 dollar. In de eerste helft van 2014 kostte een vat van dezelfde ruwe olie nog 105 dollar. Men verwacht dat de ruwe olieprijs de rest van 2014 nog rond de 87 euro per vat zal blijven.

Weinig vraag naar olie
Vraag en aanbod bepalen de prijs in de markt. Dat is ook het geval bij de olieprijs. De lage olieprijs wordt veroorzaakt doordat de groei van bepaalde economieën in de wereld stagneert. Dit is het geval bij de Chinese economie, de Europese economie en de Russische economie. Ook de economie van Brazilië lijkt tot stilstand te komen. Deze economieën hebben daardoor minder brandstof nodig voor productie en transport. Veel brandstof wordt tegenwoordig nog geleverd uit fossiele bronnen waaronder aardolie. Daarom daalt de vraag naar ruwe olie als de economieën tot stilstand komen.

Amerika produceert steeds meer olie voor hun eigen markt. Amerika wil niet meer afhankelijk zijn van andere landen als het gaat om hun eigen energiebehoefte. Dit heeft tot gevolg dat Amerika ook niet bijdraagt aan de internationale vraag naar olie op de wereldmarkt.

Reactie van Technisch Werken
De olieprijs gaat omlaag maar desondanks blijven de prijzen voor brandstof van auto’s nagenoeg gelijk. Veel consumenten in Nederland merken de prijsdaling van de olie nog niet in hun portemonnee. Dat is vreemd want meestal stijgen de prijzen voor brandstof aan de benzinepomp wanneer de olieprijs wereldwijd stijgt. Een dalende olieprijs heeft misschien wel effect voor bedrijven die producten maken van ruwe olie. Deze bedrijven kunnen goedkoper olie inkopen.