Uitzendbureaus bieden meer opleidingen aan flexwerkers in 2017-2018

Uitzendbureaus bieden steeds meer opleidingen aan uitzendkrachten. Ongeveer vijfenzeventig procent van de flexorganisaties maakt afspraken over opleidingen met bedrijven die flexkrachten inhuren. Daardoor wordt het aanbieden van opleidingen een steeds belangrijker onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de intercedent op het uitzendbureau.

STOOF
Op vrijdag 1 december 2017 heeft de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) haar derde Opleidingsmonitor Flexbranche gepubliceerd. Hieruit kwam naar voren dat bij drie kwart van de uitzendorganisaties het opleiden van flexkrachten dagelijks aan de orde komt. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de resultaten van het eerste onderzoek in 2009. Toen was nog ongeveer de helft van de uitzendondernemingen actief in het bieden van opleidingen aan uitzendkrachten. Een paar jaar later, in 2012, was nog ongeveer 60 procent van de uitzendondernemingen bezig met opleidingstrajecten voor uitzendkrachten. In 2017 is dat aantal gestegen naar vijfenzeventig procent.

Afspraken over opleidingen voor uitzendkrachten
Van de flexorganisaties maken de meeste afspraken met bedrijven over de behoefte aan scholing voor het personeel. Deze gesprekken zouden in ongeveer 70 procent van de gevallen leiden tot persoonlijke plannen en afspraken. Er zijn wel verschillen tussen de omvang van de uitzendondernemingen. Grote uitzendorganisaties met meer dan vijftig werknemers hebben een jaarlijks bedrijfsbudget opgesteld voor scholing van flexibele krachten. Van de grote uitzendorganisaties heeft tachtig procent een eigen trainingscentrum.

Verder heeft 75 procent eigen opleidingsadviseurs in dienst. Kleinere uitzendorganisaties  besteden minder aandacht aan opleidingen. Ongeveer 80 procent van de uitzendbureaus met 10 tot 49 werknemers heeft een opleidingsbudget. Nog kleinere uitzendorganisaties met vijf tot negen mensen in dienst besteden minder aandacht aan opleidingen. Bij uitzendbureaus met een dergelijk personeelsbestand heeft ongeveer de helft een opleidingsbudget. Van uitzendbureaus met minder dan 10 werknemers in dienst heeft ongeveer dertig procent een opleidingsbudget.