VCU uitzendbureaus moeten meer opleidingen aanbieden aan technisch personeel in 2019

Technisch personeel is schaars op de arbeidsmarkt in 2019. VCU uitzendorganisaties zijn speciaal gecertificeerd voor het bemiddelen van technisch personeel voor VCA gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven stellen als minimale veiligheidsvereiste dat uitzendkrachten en andere technische personeelsleden in bezit zijn van een geldig VCA certificaat en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook opleidingen worden steeds belangrijker omdat goed opgeleid personeel nauwelijks nog te vinden is op de arbeidsmarkt. Daarom moeten VCU uitzendorganisaties meer opleidingen aanbieden om ook niet-technisch personeel te ontwikkelen tot aankomende vakkrachten voor de techniek.

Zo wordt de werkloosheid opgelost en wordt ook de krapte aan personeel op de technische arbeidsmarkt van oplossingen voorzien. VCU uitzendorganisaties worden tegenwoordig steeds meer opleidingsinstituten en loopbaanontwikkelingsbureaus. Zo worden deze uitzendorganisaties een belangrijke factor in het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. De uitzendorganisaties die het meest professioneel omgaan met de ontwikkeling en opleiding van BBL-ers en andere aankomende vakkrachten hebben een belangrijk deel van de toekomst op de technische arbeidsmarkt in handen.