Uitzendbureaus willen uitzendkrachten ontwikkelen met opleidingen vanaf 2017

Flexwerkers krijgen steeds vaker opleidingen aanboden van uitzendbureaus en andere intermediairs. Dat bericht werd op vrijdag 1 december 2017 bekend gemaakt door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Op die datum publiceerde STOOF haar derde Opleidingsmonitor Flexbranche. Uit deze Opleidingsmonitor die specifiek voor de flexbranche is opgesteld komt duidelijk naar voren dat ongeveer drie kwart van de uitzendorganisaties in Nederland actief bezig is met het opleiden van uitzendkrachten. Daarbij valt het op dat vooral grotere uitzendorganisaties opleidingen aanbieden aan uitzendkrachten. Kleinere uitzendbureaus doen dit ook wel maar in veel geringere mate.

Waarom krijgen uitzendkrachten opleidingen?
Uitzendbureaus bieden uitzendkrachten opleidingen aan om verschillende redenen. Volgens STOOF willen uitzendbureaus bun uitzendkrachten vooral ontwikkelen tot vakkrachten ze willen dus hun flexpersoneel vooruit helpen. De organisaties die uitzendkrachten inlenen verwachten ook van uitzendondernemingen dat ze goed opgeleid personeel leveren. Voor uitzendorganisaties is er daardoor ook een duidelijk commercieel belang bij het bieden van opleidingen aan uitzendkrachten.

Doorstromen van uitzendkrachten
Zowel voor het uitzendbureau als voor de uitzendkracht is het belangrijk dat er een doorstroming plaatsvind. Uitzendkrachten kunnen bijvoorbeeld aan de slag gaan in de techniek als assistent maar zullen uiteindelijk door moeten groeien naar een zelfstandige arbeidskracht. Over het algemeen zijn de meeste assistenten nog vrij jong in leeftijd. Dat zorgt er voor dat ze nog een relatief laag salaris hebben. Wanneer ze echter uit het jeugdloon geraken zullen ze verplicht meer loon moeten ontvangen waardoor ook het tarief van het uitzendbureau omhoog gaat.

Er is namelijk een bepaalde omrekeningsfactor bij de meeste uitzendbureaus van toepassing en die is gekoppeld aan het salaris van der uitzendkracht. Als een tarief van een assistent te hoog is zal een inlenend bedrijf liever kiezen voor een assistent in het jeugdloon om zo kosten te besparen. Dat zorgt er in feite voor dat assistenten zich altijd zo snel mogelijk moeten ontwikkelen tot vakkrachten zodat ze wanneer ze uit het jeugdloon geraken altijd hun loon en dus ook het uitzendtarief waard kunnen maken. Uitzendkrachten moeten in de praktijk dus eigenlijk altijd doorstromen.

Techniek en bouw
Technische uitzendbureaus, waaronder VCU uitzendbureaus, bieden in de praktijk naast het VCA certificaat verschillende andere opleidingen aan hun uitzendkrachten omdat de techniek dat vereist. Het bieden van technische opleidingen is niet alleen belangrijk voor het kennisniveau van uitzendkrachten, het is ook belangrijk voor de veiligheid. Hoe meer je van technieken en gereedschappen afweet hoe effectiever je kunt werken en hoe minder fouten je in theorie zou kunnen maken. Opleidingen vergroten dus de kwaliteit en de veiligheid van de uitzendkracht. Veel uitzendkrachten weten dit ook en pakken elke kans om een goede opleiding te volgen met beide handen aan.

Vacatures bouw en techniek
Uitzendondernemingen merken echter ook dat er in de bouw en de techniek veel vacatures open staan. Hun opdrachtgevers zetten vacatures bij uitzendbureaus uit in de hoop dat deze intermediairs geschikt personeel kunnen vinden. De arbeidsmarkt is echter sinds de economische crisis enorm verandert. Tijdens de economische crisis was er nog veel technisch personeel en bouwpersoneel beschikbaar omdat het in de bouw en de techniek slecht ging en veel werknemers werden ontslagen of ze hadden te maken met een faillissement van hun werkgever.

Nu is er echter een omgekeerde situatie ontstaan waarin het technisch personeel juist schaars is geworden. Bouwbedrijven en installateurs kunnen nauwelijks geschikt personeel vinden. Daarom kijken uitzendbureaus in hun bestanden welke arbeidskrachten ze zouden kunnen ontwikkelen tot vakkrachten. Daarbij zijn opleidingen een zeer belangrijk middel.