Mbo’s moeten meer onderwijs bieden aan werkenden vanaf 2017

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft een belangrijke rol in het praktijkgericht leren in Nederland. Vaak ligt daarbij de focus op jongeren die doormiddel van opleidingen en trainingen ontwikkelt worden voor een functie in de praktijk. Dit is natuurlijk goed maar er moet ook aandacht worden besteed aan werknemers die reeds een functie in de praktijk hebben. In de praktijk zal men zich namelijk ook steeds verder moeten ontwikkelen. Omdat technieken, informatie en wetgeving voortdurend verandert is het in veel functies belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen in

Werkgeversorganisaties
Mbo-instellingen zouden volgens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland er voor moeten zorgen dat werkenden meer mogelijkheden krijgen om gebruik te maken van de opleidingsfaciliteiten van het mbo. Daarvoor zouden deze opleidingsinstellingen s’ avonds en in het weekend gebruikt moeten kunnen worden om werkenden te helpen bij het ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden. Dit hebben de werkgeversorganisaties vrijdag 1 december 2017 in een brief aan de Tweede Kamer benoemd.

Robotisering en automatisering
In de brief staat dat de kennis en de docenten op het mbo al aanwezig zijn. De werkgevers vinden het belangrijk dat daar gebruik van wordt gemaakt. Het belang van opleidingen en bijscholing neemt alleen maar toe aldus de brief. Doordat in het bedrijfsleven steeds meer processen worden geautomatiseerd en gerobotiseerd is het bijscholen van werknemers van groot belang. Uiteindelijk zou iedereen vanwege de innovaties er voor moeten zorgen dat ze zich blijven ontwikkelen.

Win win
Volgens de werkgevers is het ook voor mbo’s interessant om meer opleidingsmogelijkheden aan te bieden aan werknemers. Er zou sprake zijn van een teruglopende instroom van jongeren op het mbo. Daardoor verliezen de mbo’s inkomsten en om dat te compenseren zouden ze meer flexibiliteit moeten tonen naar werkenden die graag hun niveau willen verhogen door hun kennis te optimaliseren. Door meer opleidingen aan te bieden aan mensen die al in de praktijk werkzaam zijn kunnen mbo’s meer geld verdienen en houden ze daarnaast ook goed contact met de praktijk.

Wet aanpassen
Het verzoek van de werkgevers wordt echter niet voor niets aan de Tweede Kamer gestuurd. Er zouden namelijk aanpassingen nodig zijn in de wetgeving. Op dit moment zijn scholen namelijk gebonden aan een specifiek aantal uren dat de mbo’s les moeten geven. De initiatiefnemers van de brief willen daar vanaf.

Uitzendbureaus en mbo-opleidingen
Op vrijdag 1 december 2017 werd al bekend gemaakt door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) dat uitzendbureaus steeds meer geld investeren in de ontwikkeling van hun uitzendpersoneel oftewel flexwerkers. Dikwijls zijn dit mbo-opleidingen waarmee de uitzendkrachten van grotere meerwaarde worden voor de inlenende bedrijven die de uitzendkrachten van het uitzendbureau inlenen. STOOF publiceerde in haar derde Opleidingsmonitor Flexbranche dat ongeveer 75 procent van de uitzendondernemingen daadwerkelijk bezig is met het structureel opleiden van uitzendkrachten. De meeste uitzendbureaus zouden dit doen om hun uitzendpersoneel te ontwikkelen zodat ze beter plaatsbaar worden op vacatures en bovendien langer aan het werk kunnen blijven. Ook uitzendondernemingen weten daarom maar al te goed dat mbo-opleidingen het verschil kunnen maken tussen wel werk en geen werk.