Omzet zakelijke dienstverlening gestegen in kwartaal drie 2017

Zakelijke dienstverleners hebben in het derde kwartaal van 2017 een stijging in hun omzet gemerkt. Deze stijging kwam uit op 6,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Verder is ook de omzet ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 toegenomen. Deze gegevens werden vrijdag 1 december 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het bericht van het CBS stond in de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening die werd gepubliceerd.

Van alle bedrijven in de zakelijk dienstverlening hadden de hovenierbedrijven de sterkste omzetgroei namelijk van 10,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In deze beroepsgroep daalde de omzet nog in het tweede kwartaal van 2016. Vanaf dat moment nam de omzet echter toe in deze sector. Gemiddeld kwam de groei uit op 10,8 procent per kwartaal.

Uitzendbureaus en vacatures
Ook uitzendbureaus hadden een duidelijke groei in de omzet van 6,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2016. Uitzendbureaus merken dat er meer vraag is naar uitzendkrachten. Daardoor gaat het aantal plaatsingen van uitzendkrachten omhoog en dus ook het aantal uitzenduren. De uitzenduren zijn bij uitzendbureaus toegenomen maar het personeel dat beschikbaar is voor uitzendwerk neemt af. De vraag naar personeel op de arbeidsmarkt neemt toe.

Met name in de bouw en techniek staan veel vacatures open voor bouwvakkers en technisch personeel. Uitzendbureaus zoeken kandidaten voor deze vacatures maar deze kandidaten raken op. Daarom kunnen uitzendbureaus niet alle vacatures invullen en blijft het personeelsbestand van het uitzendbureau op gelijk niveau. Er komt daardoor een vertraging op de groei in het aantal uitzenduren en de omzet van uitzendbureaus.