19 Procent Nederlandse volwassenen volgt een opleiding of cursus in 2018

Steeds meer volwassenen in Nederland volgen een opleiding of een cursus. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zou in Nederland bijna een vijfde van de volwassenen een opleiding volgen of een cursus of workshop. Het statistiekbureau heeft becijferd dat 19 procent van de volwassen hier mee bezig is. Als men dit percentage omzet in aantallen. Dan volgen meer dan 1,7 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 65 jaar een bepaalde vorm van scholing. Als men kijkt naar de overige Europese landen dan zijn er alleen in Finland, Zweden en Denemarken meer volwassenen die een opleiding volgen.

Ook blijkt dat er een duidelijke groei is in het aantal mensen boven de 25 dat een opleiding volgt. Tien jaar geleden volgde 16 procent van de volwassenen een opleiding. Het CBS heeft dit bericht dinsdag 20 november 2018 bekend gemaakt. Volgens het CBS voldoet Nederland al een lange periode aan de Europese doelstelling om mensen een leven lang te laten leren. Deze doelstelling is opgesteld om werknemers er van bewust te maken dat ze hun hele leven zullen moeten leren en ontwikkelen omdat de maatschappij en de arbeidsmarkt voortdurend veranderd. De doelstelling vanuit de EU is dat in 2020 in totaal 15 procent van de volwassenen tussen de 25 en 65 een vorm van opleiding moeten volgen. Gemiddeld ligt dit percentage op dit moment op 11 procent in de Europese Unie.