Vier procent van de Nederlandse jongeren had geen werk en volgde geen opleiding in 2017

In 2017 had slechts 4 procent van de Nederlandse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar geen werk en volgde ook geen opleiding. Dit is maandag 16 april 2018 naar voren gekomen uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarvan de resultaten werden gepubliceerd. Met vier procent jongeren zonder werk of opleiding doet Nederland het heel goed ten opzichte van andere Europese landen. In feite is het percentage jongeren zonder werk en zonder opleiding en Nederland het laagste van alle landen die tot de Europese Unie behoren.

CBS
De informatie komt voor uit een onderzoek van het CBS waarin de gegevens van werk- en studieloze jongeren van andere Europese landen werden vergeleken met de Nederlandse resultaten op dit gebied. Het gemiddelde aantal jongeren dat zonder werk of studie zat in 2017 in de Europese Unie was 12 procent. De cijfers gaan over de landen die tot de Europese Unie behoren. Er zijn nog geen Europese cijfers bekend over 2017.

Jeugdwerkloosheid
Het CBS geeft aan dat het percentage werkloze jongeren in Nederland stabiel was in het afgelopen jaar. De werkloosheid was toen zes procent en dat is hetzelfde percentage jeugdwerkloosheid als in 2016 werd geregistreerd. De afgelopen jaren blijkt ook het gemiddelde percentage jeugdwerklozen in de EU nagenoeg stabiel te blijven. In sommige landen neemt echter het percentage niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren toe. Dit is onder andere het geval in Roemenië en Griekenland. In die landen is het aantal jongeren dat niet actief aan school of aan werk deed opgelopen tussen 2007 en 2016 is toegenomen.

Meer aandacht voor opleiding en werk
In Nederland is er veel aandacht voor het beperken van de jeugdwerkloosheid. Dat is niet verwonderlijk want in bepaalde sectoren is er sprake van een tekort aan personeel en dan is het jammer dat er jongeren werkloos blijven. Om die reden doet de overheid er samen met bedrijven en opleidingsinstituten alles aan om de jeugdwerkloosheid te beperken en de jongeren een zo goed mogelijk loopbaanperspectief te geven. Er wordt veel geld geïnvesteerd in opleidingen en de begeleiding naar werk. Daar zijn ook intermediairs bij betrokken zoals uitzendbureaus.

Focus op praktijkleren en BBL
Nederland heeft een tekort aan vakkrachten. Dat merk je vooral in de bouw en de techniek. Hier zijn werknemers nodig met een praktijkgerichte instelling. Het blijkt dat een grote groep leerlingen interesse heeft in de Beroeps Begeleidende Leerweg oftewel BBL. Een BBL opleiding komt tegemoet aan de behoefte van leerlingen om vaardigheden en een beroep in de praktijk te leren. Daarvoor werken ROC’s samen met erkende leerbedrijven. Soms spelen ook technische uitzendbureaus in dit samenwerkingsproces een belangrijke rol. Uitzendbureaus hebben namelijk een goed beeld van de arbeidsmarkt en kunnen daardoor leerlingen adviseren om een bepaalde BBL opleiding juist wel of niet te volgen.

Uitzendbureaus bemiddelden in BBL
Bovendien kunnen uitzendbureaus vaak ook goed inschatten bij welk leerbedrijf de BBL-er goed tot zijn recht zal komen. Uitzendbureaus bemiddelen namelijk personeel voor vacatures bij verschillende bedrijven en krijgen daardoor inzicht in de veiligheid, werkzaamheden en bedrijfscultuur van verschillende organisaties. Al deze informatie speelt een belangrijke rol bij het bemiddelen van leerlingen voor BBL-trajecten. Geen wonder dat steeds meer uitzendbureaus worden benaderd door opleidingsinstituten en leerlingen die overwegen om een BBL-opleiding te volgen.