91 Procent mbo-ers met een technische opleiding had werk in de periode 2015-2017

Mensen met een mbo opleiding in de techniek, bouwkunde of industrie hebben een grote kans op een baan. Er is een groot tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Met name in de installatietechniek, elektrotechniek en de bouw is het tekort aan personeel groot. Er zijn te weinig vakmensen die in het uitvoerende werk aan de slag kunnen. De techniek wordt steeds complexer waardoor opleidingen noodzakelijker worden om goed aan de slag te kunnen in de techniek.

Baangarantie
Een baangarantie klinkt voor veel werkzoekenden aantrekkelijk. Baangaranties worden meestal geboden in combinatie met opleidingen. Dat betekend dat iemand die een bepaalde opleiding volgt of heeft gevolgd een grote kans heeft op werk of sterker nog de garantie heeft dat hij of zij een baan kan vinden die aansluiting biedt bij de opleiding en het opleidingsniveau. Een vrijwel zekere baangarantie werd vooral genoemd voor opleidingen op mbo-niveau in de techniek, industrie en bouwkunde. Van de jongeren tot 27 jaar die een diploma hadden in een van deze opleidingsrichtingen was tussen 2015 en 2017 91 procent aan het werk.

Fulltime of parttime
Een groot deel van de jongeren met werk in de techniek, industrie en bouwkunde heeft een voltijd baan oftewel een fulltime job. Ongeveer tachtig procent van deze groep heeft daadwerkelijk een fulltime baan. Dit is een verschil met de sectoren gezondheidszorg en welzijn. In die sectoren maken de minste jongeren volledige werkweken. Daar werken ongeveer drie op de tien werknemers fulltime en de overige werknemers parttime. In de uitvoerende techniek wordt nauwelijks parttime gewerkt.