Jongeren met technische opleiding hebben grootste kans op vast werk in 2018

De werkgelegenheid in de techniek is gegroeid in de periode 2015 en 2017. Jongeren beneden de 27 zouden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een grote kans hebben op werk. Naast de sector techniek gaat het ook goed met de sectoren industrie en de bouw. Jongeren met een opleiding in deze richting hebben bijna een garantie op werk oftewel een baangarantie.

BBL en BOL
Veel mbo opleidingsinstituten zoals Regionale Opleiding Centrums proberen doormiddel van de gunstige loopbaanperspectieven nieuwe BBL’ers en BOL deelnemers te werven. Een grote groep jongeren met een technische of BOL opleiding vind ook daadwerkelijk werk in de bouw of techniek. Dit percentage ligt rond de negentig procent.

Vast contract
Ook de kans op een vast contract is groot voor jongeren met een technische opleiding. Dat is bijzonder want de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren aanzienlijk aan het flexibiliseren. Er zijn wel veel jongeren met een technische opleiding die werkzaam zijn via uitzendbureaus maar de kans op overname door de inlener is voor deze groep wel groot. Dat komt omdat bedrijven de waarde inzien van technische arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Bedrijven proberen technisch personeel aan hen te binden doormiddel van vaste contracten en opleidingen waaronder BBL.