Bouw heeft 48.000 vakmensen tekort in 2018

De bouwsector heeft een behoorlijke groei doorgemaakt na de economische crisis. De werkdruk is toegenomen in de bouwsector. Veel bouwbedrijven kunnen de werkdruk niet meer aan met hun huidige personeelsbezetting omdat ze in de vaste kern en de flexibele schil te weinig vakkrachten aan het werk hebben om de projecten binnen de gestelde termijnen af te ronden.

Vacatures
Bouwondernemingen zetten daarom vacatures open op de arbeidsmarkt. Deze vacatures worden door bouwbedrijven op hun eigen website open gezet maar ook gedeeld met technische uitzendbureaus en VCU uitzendorganisaties. Deze publiceren de vacatures van hun opdrachtgevers vervolgens op hun eigen vacaturewebsites maar ook op algemene vacaturebanken en jobboards. Daardoor lijkt het vacatureaanbod groter dan het in werkelijkheid is. Desondanks is het tekort aan vakkrachten groot in de bouw en de techniek.

Tekort aan bouwvakkers
Volgens het UWV zal het aantal vacatures in de bouw dit jaar toenemen. De instantie verwacht dat het aantal vacatures in deze sector in 2018 zal uitkomen op 48.000. Dat is een stijging van 45 procent. Het tekort aan personeel in de bouw heeft voor een deel te maken met de stijging in de bouwproductie. Daarnaast ontstaat het tekort aan personeel in de bouw volgens het UWV vooral door het verduurzamen van de economie en de energietransitie. Hiervoor zijn vakkrachten nodig. In de gehele bouw is er sprake van een personeelstekort aldus het UWV in een bericht dat woensdag 23 mei 2018 werd gepubliceerd.

Energietransitie en installatiebranche
Vooral de installatietechniek zal veel te maken krijgen met de energietransitie. Deze energietransitie zorgt er voor dat er investeringen worden gedaan in hybride warmtepompen, warmte en koudeopslag, zonnepanelen en andere technische installaties die nodig zijn voor het verduurzamen van de energievoorzieningen.

Installatiepersoneel
De druk in de bouw en de energietransitie zorgt er voor dat er vooral een tekort is aan installateurs. Deze monteurs zijn nodig om bijvoorbeeld gebouwen energiezuinig te maken. Volgens het UWV zal het tekort aan gekwalificeerde elektriciens en installatiemonteurs in 2018 verder toenemen. Ook is er meer behoefte aan bouwkundig tekenaars en ingenieurs. Veel bedrijven hebben dit tekort al gemerkt zo ook UNETO VNI de brancheorganisatie voor de installatietechniek. Veel bedrijven in de installatietechniek zijn bezig met opleidingstrajecten en BBL om het bestaande arbeidspotentieel om te scholen en bij te scholen tot vakman in de installatietechniek.