Tachtig procent van de niet-schoolgaande jongeren tussen 15 en 27 had werk tussen 2015 en 2017

Acht van de tien jongeren in de leeftijd tussen 15 en 27 jaar, die niet een opleiding volgden , had een betaalde baan in de periode 2015 tot 2017. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde aantal Nederlanders dat betaald had in de leeftijd tot 75 jaar. Het gemiddelde aantal Nederlanders met een betaalde baan tot 75 jaar was in de genoemde periode 67 procent. Dit bericht werd woensdag 23 mei 2018 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hbo en wo
Vooral onder jongeren met een hbo of universitaire opleiding in de richting van onderwijs is de arbeidsparticipatie hoog. Een hoge arbeidsparticipatie betekend dat dat de deelname aan het arbeidsproces hoog is. kortom veel jongeren met een hbo of wo opleiding in de richting van onderwijs had een betaalde baan. Het CBS heeft uitgerekend dat jongeren met een dergelijke opleidingsrichting een arbeidsparticipatie had van 94 procent.

Opleidingsniveau
De arbeidsparticipatie blijkt vooral gekoppeld aan het opleidingsniveau. Jongeren met een mbo opleiding of een lbo opleiding hadden een arbeidsparticipatie van 60 procent. Ook valt op de bij deze groep grotere verschillen zitten in de arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen zijn bij hen groter. In totaal had 64 procent van de mannen met een lbo of mbo opleiding betaald werk, tegen 53 procent van de vrouwen.