Jongeren zonder startkwalificatie komen moeilijk aan het werk in 2016

Een startkwalificatie is belangrijk om een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Je wordt aangemerkt als een werkzoekende met startkwalificatie wanneer je in bezit bent van een vwo of havo diploma. Iemand met een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 heeft eveneens een startkwalificatie maar iemand met een mbo niveau 1 als hoogst genoten opleiding heeft geen startkwalificatie.

Deze jongeren zonder startkwalificatie hebben moeite met het vinden van een baan. Het aantal niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt neemt toen. In 2008 had meer dan zeventig procent van de jongeren die tot deze groep behoren een betaalde baan. Inmiddels is dit percentage echter gedaald naar zestig procent. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 3 november 2016 bekend.

Voor jongeren die wel over een startkwalificatie beschikken is het echter ook nog steeds moeilijk om een baan te vinden vooral als men de huidige kans op werk voor jongeren vergelijkt met de kans op werk voor de economische crisis. Jongeren hebben echter sinds het einde van de economische crisis in 2014 wel steeds wat meer kans op werk gekregen op de arbeidsmarkt.

Jongeren zonder startkwalificatie verdienen in verhouding weinig op de arbeidsmarkt. Voor jonge vrouwen zonder startkwalificatie lag het salaris gemiddeld op 13.000 per jaar in 2014. Vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie met een startkwalificatie verdienden echter dat jaar gemiddeld 24.000. Jonge mannen zonder startkwalificatie verdienden in 2014 gemiddeld 22.000 euro en jonge mannen met startkwalificatie verdienden 30.000 euro.