Laagopgeleide jongeren kunnen in 2015 nog moeilijk werk vinden op de arbeidsmarkt

Jongeren met geen of weinig opleiding hebben moeite met het vinden van werk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier op de tien jongeren in Nederland die niet in bezit zijn van een diploma geen werk. Deze jongeren hebben geen werk en melden zich vaak ook niet beschikbaar voor werk. Hierdoor zijn ze ver verwijdert van de arbeidsmarkt in Nederland. In totaal gaat het om 75.000 jongeren. Het CBS publiceerde deze gegevens woensdag 1 april 2015. Het bureau heeft tijdens haar onderzoek gekeken naar de arbeidspopulatie in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar.

Redenen van werkloosheid
Een groot deel van de benaderde jongeren geeft aan dat ziekte en arbeidsongeschiktheid de belangrijkste reden is waarom men niet aan het werk is. Het percentage jongeren dat dit als reden noemt is 37 procent. Jonge moeders geven daarnaast ook aan dat het huishouden en de zorg voor het gezin een belangrijke oorzaak is waarom met niet aan het werk is. Onder werkloze mannen wordt deze reden vrijwel nooit genoemd.

Reactie van Technisch Werken
Veel jongeren blijken zonder werk te zitten in Nederland. Door het geringe aanbod van vacatures op de arbeidsmarkt lopen veel sollicitaties op een teleurstelling uit. Dit werkt demotiverend voor veel werkzoekenden. Sommige werkzoekenden geven naar een aantal sollicitatiepogingen de moed op en houden het zoeken naar werk voor gezien. Daarnaast wonen veel jongeren langer thuis. Dit bespaard kosten maar zorgt er ook voor dat de noodzaak om werk te zoeken minder hoog is. Door deze ontwikkeling krijgen veel jongeren bij de start van hun loopbaan een gat op hun cv. Dit verkleind de kansen op werk in de toekomst. Bedrijven kiezen toch meestal mensen met een logisch cv met recente referenties.