Helft werkloze EU jongeren is in 2018 bereid om te verhuizen voor werk

Ongeveer de helft van de jongeren in de Europese Unie in de leeftijd tussen de 20 en 34 jaar zou bereid zijn om te verhuizen naar een andere woonplaats indien dat nodig is voor een baan. Dit werd dinsdag 27 maart 2018 bekend gemaakt door het Europese statistiekbureau Eurostat. Volgens dit statistiekbureau zou een op de vijf van deze groep jongeren niet in een ander land willen werken. Van de EU jongeren zou 12 procent wel naar een ander EU-lidstaat willen verhuizen voor werk. Ongeveer 17 procent zou zelfs bereid zijn om naar een land buiten de EU te verhuizen.

Opleidingsniveau
Vooral jongeren met een hogere opleiding op HBO niveau of universitair niveau zijn vaker bereid om te verhuizen voor een baan. Er is volgens Eurostat duidelijk een verschil tussen hoger opgeleide en middelbaar- en lager opgeleide jongeren als het gaat om de bereidheid om te verhuizen. Verder geeft het statistiekbureau aan dat negen van de tien jongeren die reeds werkzaam zijn niet hoefden te verhuizen voor hun baan. Ongeveer 1 procent van alle jongeren die aan het werk is heeft een baan gevonden in een ander land van de EU.

EU-landen
De bereidheid om te verhuizen is overigens het kleinste bij jongeren in Malta, Nederland en Cyprus. In landen zoals Zweden en Portugal is de bereidheid om te verhuizen het grootst.