Mondiale CO2 emissie blijft ook in 2016 stabiel

Maandag 14 november 2016 heeft The Global Carbon Project (GCP) nieuwe cijfers gepresenteerd op de wereldklimaatconferentie in Marokko. Hieruit komt naar voren dat de emissie van CO2 in 2016 ongeveer even hoog is wereldwijd als in het jaar 2015. Dit zou betekenen dat de emissie van CO2 nu voor het derde jaar op rij stabiel blijft in de wereld. De doelstelling is echter om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Desondanks is het feit dat de uitstoot van CO2 niet is toegenomen ook een positieve ontwikkeling. Corinne Le Quéré een hoogleraar de University of East Anglia noemt het ongekend dat mondiaal de uitstoot van CO2 stabiel blijft en dat aan de andere kant de wereldeconomie blijft groeien. Haar reactie werd bekend gemaakt in het dagblad Trouw.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de emissie van CO2 niet toeneemt. China is bijvoorbeeld de grootste vervuiler op het gebied van CO2. Doordat de steenkoolproductie in dat land wordt beperkt is de totale emissie van broeikasgassen ook lager. In 2015 daalde de uitstoot van CO2 in China met 0,7 procent. Ook de Verenigde Staten levert haar bijdrage aan het verlagen van de emissie van broeikasgassen. Dat land neemt ook afscheid van steenkool en gebruikt meer olie en gas. De laatste twee genoemde fossiele brandstoffen zouden bij verbranding voor minder CO2 emissie zorgen. Door de vervuilende brandstoffen te vervangen door minder vervuilende brandstoffen kan men ook de CO2 emissie reduceren.

Niet alle landen in de wereld leverden een positieve bijdrage in de reductie van de emissie van broeikasgassen. In India steeg bijvoorbeeld de emissie van broeikasgassen. Dat land is al verantwoordelijk voor meer dan 6 procent van de CO2-uitstoot in de wereld. Verder steeg ook de uitstoot van CO2 in de laden die behoren tot de Europese Unie. Dat is jammer want veel landen in de EU geven aan dat ze de CO2 emissie willen reduceren. Het lijkt er op dat dit nog onvoldoende is gelukt.