In 2015 kwam het aantal nieuwe olievelden op laagste niveau in zeventig jaar

In 2015 zijn verhoudingsgewijs nauwelijks nieuwe olievelden gevonden. Ook voor dit jaar zijn de verwachtingen niet heel positief. Olieconcerns hadden in 2015 voor 2,7 miljard nieuwe vaten aan nieuwe oliereserves ontdekt. Volgens persbureau Bloomberg is dat het laagste aantal sinds 1947. Het persbureau heeft deze conclusie gebaseerd op basis van gegevens van het Schotse onderzoeksbureau Wood Mackenzie.

Het aantal nieuwe olievelden is op het laagste niveau in bijna zeventig jaar en zal naar verwachting in 2016 niet veel hoger worden. In 2016 zijn er tot en met de maand juli in totaal nog maar voor ongeveer 736 miljoen olievaten aan nieuwe reserves gevonden. De verhouding is dat op elke twintig vaten die uit bestaande oliebronnen wordt gehaald gemiddeld 1 nieuw olievat wordt gevonden.

Bedrijven in de petrochemische sector doen weinig investeringen in de zoektocht naar nieuwe oliebronnen. De olieprijs is te laag. Daardoor zijn de opbrengsten uit de olie onvoldoende om nieuwe investeringen te kunnen doen. Een investering wordt namelijk niet snel terugverdient met een lage olieprijs.

Reactie van Technisch Werken
Doordat er nauwelijks investeringen worden gedaan in proefboringen en onderzoek naar nieuwe olielocaties zal op den duur de olieproductie af gaan nemen. De bestaande bronnen zullen leeg raken en als er geen nieuwe bronnen worden gevonden of benut dreigt straks het overschot aan olie op de oliemarkt aanzienlijk te slinken. Daardoor zal uiteindelijk de olieprijs ook weer hoger worden. Als dan ook het wereldwijde gebruik van olie gaat toenemen kan de prijs wel eens tot een recordhoogte stijgen.