Werknemers volgen opleidingen om beter te worden in hun werk

Veel werknemers in Nederland hebben de mogelijkheid om opleidingen, cursussen of trainingen te volgen. De redenen om hieraan deel te nemen zijn verschillend. Er zijn natuurlijk de verplichte trainingen en opleidingen die werknemers moeten volgen. Daaraan zullen de werknemers wel deel moeten nemen omdat het van hen verwacht wordt. Voor ongeveer de helft van de werknemers die een opleiding of cursus volgen is het feit dat deze verplicht is gesteld de reden dat ze aan een dergelijk traject deelnemen.

Soorten opleidingen en trainingen
Daarnaast zijn er echter nog veel cursussen, trainingen en opleidingen die op vrijwillige basis gevolgd kunnen worden. Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden deze opleidingen, cursussen en trainingen vooral door werknemers gevolgd om beter te worden in hun huidige functie of werk. Het CBS heeft bij haar onderzoek de volgende opleidingsmogelijkheden meegerekend:

  • bedrijfsopleidingen,
  • trainingen,
  • workshops,
  • kortlopende cursussen,
  • priv√©lessen,
  • seminars.

Begeleide trainingen op de werkplek, bijvoorbeeld de trainingen die horen bij het inwerktraject voor een nieuwe baan, werden door het CBS niet meegenomen in het onderzoek.

Opleidingen voor ontwikkeling
In ongeveer tachtig procent van de gevallen willen werknemers volgen werknemers deze trajecten om hun competenties, vaardigheden en kennis te optimaliseren voor het werk dat ze op dat moment uitvoeren of uit gaan voeren. Daarnaast heeft bijna vijftig procent van de werknemers de indruk dat ze met het volgen van opleidingen, trainingen of cursussen hun loopbaanmogelijkheden vergroten op de arbeidsmarkt.

Overige motieven
Er zijn nog andere motieven waarom werknemers een opleiding of cursus volgen. Zo kan de inhoud van de functie zijn gewijzigd of er zijn nieuwe machines of nieuwe software die er voor zorgt dat werknemers hun kennis en vaardigheden weer op niveau moeten brengen. Functieverbreding of functieverdieping (specialisatie) kunnen ook redenen zijn voor werknemers om een cursus of training te volgen. Sommige werknemers hopen hun positie in het bedrijf te verstevigen en zijn bang dat ze hun baan op termijn zullen verliezen als ze geen opleiding volgen.