Lage hypotheekrente stimuleert vertrouwen in woningmarkt in 2019

Het vertrouwen in de woningmarkt is volgens de Vereniging Eigen Huis (afgekort VEH) toegenomen aan het einde van 2019. Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt was aan het begin van 2019 nog neutraal. Tegen het einde van het jaar is men iets positiever gaan denken over de woningmarkt. Dat heeft vooral te maken met de lage hypotheekrente. Door de lage rentestand kunnen veel mensen een hypotheek afsluiten tegen gunstige voorwaarden.

Het probleem is echter wel dat veel huizenprijzen omhoog zijn gegaan. Dat wekt natuurlijk vertrouwen dat woningen waardevast zijn maar aan de andere kant worden woningen voor veel mensen onbetaalbaar. Dat is nu het grote probleem, mensen willen wel een woning kopen maar kunnen het vaak niet. De woningmarkt is grotendeels op slot komen te zitten voor veel mensen. Met name in de grote steden is het moeilijk om een betaalbare woning te bemachtigen. Voor veel inkomensgroepen was dat al lastig maar in 2019 heeft ook een gezin met een modaal inkomen het in veel regio’s moeilijk op de woningmarkt.

Het aanbod aan woningen die te koop staan is beperkt. Daarnaast worden er met name in stedelijke gebieden nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Dat heeft te maken met een tekort aan bouwgrond. Er zijn geen projecten mogelijk als er geen locaties zijn om te bouwen. Daarom worden bestaande gebouwen zoals kantoorcomplexen omgebouwd tot woningen. Het aantal appartementen neemt toe. Omdat de ruimte in veel appartementen beperkt is zijn veel mensen slimmer gaan nadenken over het inrichten van woonruimten. Zo ontstaan er praktische woonruimten met een minimalistische inrichting.