Kabinet gaat 35 werkcentra oprichten in 2024

Het demissionaire kabinet wil een nieuwe maatregel invoeren om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De komende tijd zullen 35 werkcentra worden opgezet. Deze werkcentra zullen door heel Nederland worden geplaatst en bieden een specifieke dienstverlening aan werkzoekenden. Zowel werkzoekenden met een uitkering als werkzoekenden zonder uitkering kunnen hulp ontvangen bij het vinden van een passende baan. Ook kan men bij de werkcentra terecht voor het vinden van advies voor de juiste scholing.

Werkzoekenden en bedrijven

Niet alleen werkzoekenden kunnen bij de werkcentra terecht ook bedrijven kunnen bij deze centra aankloppen. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld aangeven dat ze op zoek zijn naar personeel. Op dit moment zijn er in Nederland al acht werkcentrums. Bij deze werkcentrums werken overheidsinstanties, het UWV, de gemeenten, bedrijven, vakbonden en onderwijsorganisaties met elkaar samen om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Doelstelling is de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Openstaande vacatures

In Nederland staan aan het einde van april in totaal 380.000 vacatures open. Bedrijven in Nederland hebben veel vacatures open staan. Met namen in de techniek staan veel vacatures open. Daarnaast hebben ook de zorg, de bouw en het ICT veel behoefte aan nieuwe instroom. Dit is algemeen bekend maar oplossingen voor deze personeelsknelpunten worden nog nauwelijks geboden. Ook in de publieke sector is sprake van een groot tekort aan personeel. Overheidsinstanties doen op de arbeidsmarkt goed mee met de zoektocht naar personeel. In de publieke sector staan in totaal 100.000 vacatures open.