Centrale banken willen maatregelen tegen stijgende huizenprijzen vanaf 2019

De huizenprijzen stijgen op een onnatuurlijke manier. Door de kunstmatig lage hypotheekrente hebben veel mensen meer financiële mogelijkheden om een huis te kopen. Als men daarbij de krapte op de woningmarkt optelt dan ontstaat er een gevaarlijke mix die er voor zorgt dat de prijzen op de woningmarkt worden opgedreven.

Ongezonde woningmarkt
Centrale banken merken de ongezonde situatie op de woningmarkt en willen dat er maatregelen worden genomen. Overheden zouden moeten ingrijpen om de stijgende huizenprijzen te stoppen. Elf van de dertig landen die behoren tot de Europese Unie moeten op dit gebied veranderen. Dit heeft de toezichthouder European Systemic Risk Board (ESRB) bekend gemaakt.

Veranderingen noodzakelijk

Tot de landen die veranderingen moeten doorvoeren op de woningmarkt behoren naast Nederland ook Zweden en België. Deze landen zijn opgeroepen door de ESRB om zogenaamde veiligheidsmaatregelen door te voeren. Dit bericht werd dinsdag 1 oktober 2019 gemeld door de Britse zakenkrant Financial Times dinsdag. De krant heeft met Francesco Mazzaferro van de ESRB gesproken over de huidige situatie op de woningmarkt.

Risico’s beperken
De ESRB heeft als taak systeemrisico’s op te merken in de financiële sector. Daarnaast heeft deze instantie een belangrijke rol op het gebied van het voorkomen van problemen in de financiële sector. De huizenmarkt heeft in het verleden vaker voor problemen gezorgd en heeft mede tot een financiële crisis geleid. De ESRB is na de financiële crisis opgericht om systeemrisico’s te beperken in de economie. Daar hoort ook een adviserende rol bij.

ESRB en DNB
Nederland en de andere EU landen krijgen adviezen van de ESRB om bijvoorbeeld de maximale hypotheekschuld die particulieren op kunnen nemen verder te begrenzen. Daarnaast zouden banken en andere organisaties kunnen worden gedwongen om een groter bufferkapitaal op te bouwen. De president van De Nederlandse Bank (DNB) heeft al vaker aangegeven dat de schulden van huizenkopers moeten worden beperkt.

DNB-president er is sprake van “overmatig risicozoekend gedrag” op de huizenmarkt in 2019

De president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, heeft zich op vrijdag 13 september 2019 uitgesproken tegen de maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft afgekondigd afgelopen donderdag. De heer Knot deed zijn uitspraken in een persbericht. Daarin heeft Knot duidelijk zijn zorgen geuit over het beleid van de ECB en vooral over de effecten van dit beleid op de financiële markt. De topman is bang dat er een financieel ongezonde situatie ontstaat.

Mensen, bedrijven maar ook banken worden aangespoord om meer geld te lenen en meer geld uit te geven. Op die manier zou de economie en de inflatie worden gestimuleerd. Het is echter de vraag of de werkwijze van de ECB in de praktijk gaat werken. De schuldenlast neemt toe en Nederland wordt kwetsbaarder bij een nieuwe economische crisis. Daarnaast heeft de president van DNB het over “overmatig risicozoekend gedrag” op de huizenmarkt.

Doordat de hypotheekrente laag is gaan mensen meer geld bieden op woningen waardoor de woningprijzen omhoog zijn geschoten. Mensen hebben daardoor verhoudingsgewijs een behoorlijke hypotheeksom en schuldenlast. Daarnaast kan de waarde van woningen ook aanzienlijk omlaag schieten als de hypotheekrente omhoog gaat en het aanbod aan woningen toeneemt op de woningmarkt. Dat kan grote gevolgen hebben voor mensen die met hun hypotheek onder water komen te staan.

Wat is een brievenbusfirma?

Brievenbusfirma is een benaming die wordt gebruikt voor bedrijven die een postadres aanmaken in een land met een voor hun bedrijf gunstiger belastingklimaat. Men spreekt dan ook wel over het vestigen van een brievenbusfirma in een ‘belastingparadijs’. Door een brievenbusfirma in een belastingparadijs onder te brengen proberen bedrijven belastingen te ontwijken. Naast de benaming brievenbusfirma wordt ook wel het woord brievenbusmaatschappij gebruikt. Met beide woorden wordt in de praktijk hetzelfde bedoelt.

Brievenbusfirma is geen echte vestiging
Brievenbusfirma’s of brievenbusmaatschappijen zijn eigenlijk alleen postadressen vandaar de naam brievenbusfirma. De bedrijven hebben feitelijk geen echte vestiging geopend in het land waar zij hun brievenbusfirma hebben ondergebracht. Kenmerkend voor een brievenbusfirma is dat het dus gaat om een constructie die alleen bedoelt is om te profiteren van een gunstig belastingklimaat.

Aanpak brievenbusfirma’s
Een brievenbusfirma levert het land waarin deze firma is ondergebracht niet of nauwelijks voordelen op. Er is geen sprake van een fysieke vestiging van het bedrijf dus er is geen toename in de werkgelegenheid of van het gebruik van een kantoorcomplex of utiliteitscomplex. Daarnaast is het voor de internationale verhoudingen vaak ongewenst als bepaalde landen brievenbusfirma’s toestaan en andere landen merken dat ze hierdoor belastingen mislopen. Daarom worden brievenbusfirma’s steeds harder aangepakt.

Aanpak brievenbusfirma’s in Nederland
Ook in Nederland wordt het steeds moeilijker om als buitenlands bedrijf een brievenbusfirma of brievenbusmaatschappij op te richten. Bestuurders van bedrijven die een brievenbusfirma in Nederland willen onderbrengen moeten een vergunning van DNB hebben. Deze vergunning zal moeten worden verstrekt onder de wet toezicht trustkantoren (WTT). Er is online een register te vinden van trust vergunningen op de website van DNB.