Kabinet investeert in technische vmbo scholen vanaf 2018

In de technische sector is er sprake van een groot personeelstekort. Met name uitvoerend technisch personeel is schaars op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat iemand met een technische opleiding vaak een grote kans heeft op werk. Er zijn volop vacatures in de techniek alleen het Nederlandse technisch personeel vergrijst. Er is meer technisch personeel nodig en daarom wordt er door de overheid meer aandacht besteed aan technisch onderwijs.

Geld voor technisch onderwijs

Het kabinet heeft besloten om vanaf volgend schooljaar meer geld te investeren in technische vmbo-scholen. Er komt extra geld vrij voor het techniekonderwijs op het vmbo. Dit geld is gekoppeld aan leerlingen. Per leerling ontvangt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 3000 euro om de leerling beter technisch onderwijs te bieden. Voor leerlingen die de gemengde leerweg op vmbo volgen wordt de helft van dit bedrag geïnvesteerd.

Tekort aan technisch personeel
Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft woensdag 6 juni 2018 aan de Tweede Kamer geschreven dat het extra geld nodig is om meer jongeren op te leiden tot ervaren technisch personeel. Bedrijven zitten te springen om technisch personeel geeft de minister aan. Het valt echter op dat het vmbo onderwijs minder leerlingen aantrekt. Daardoor bestaat de kans dat een aantal technische vmbo scholen zo weinig leerlingen hebben dat ze in hun voortbestaan worden bedreigt. Sommige technische scholen zouden daarom in de toekomst mogelijk gesloten moeten worden.

Lerarentekort op technisch vmbo
Een ander probleem is het tekort aan leerkrachten in het technisch onderwijs. Door dit tekort aan leerkrachten kunnen leerlingen op het vmbo minder goed ondersteund worden bij hun leerprocessen. De overheid had bij het aantreden van het kabinet al met de regeringspartijen afgesproken dat er jaarlijks 100 miljoen euro extra besteed moet worden aan het techniekonderwijs op het vmbo. Inmiddels heeft minister Slob deze ambitie uitgewerkt in concrete maatregelen. Vanaf de tweede helft van 2018 en in 2019 zullen alle technische vmbo’s een extra investering ontvangen van de overheid.

Investering in de toekomst

De overheid wil ook na 2019 geld besteden aan technische vmbo scholen. Het geld wordt echter wel verstrekt onder voorwaarden. De scholen moeten aangeven wat ze met het geld willen doen en wat dat gaat opleveren. De scholen zullen hun opleidingsaanbod moeten afstemmen op het bedrijfsleven en andere instanties zoals de gemeente en anderen met wie ze in hun regio te maken hebben. De overheid wil graag dat er in Nederland meer leerlingen technisch onderwijs gaan volgen. In de toekomst blijft de vraag naar technisch personeel groot. Geld investeren in technisch onderwijs is daardoor ook geld investeren in de toekomst van de Nederlandse techniek.