Wat is Sterk Techniekonderwijs STO?

Sterk Techniekonderwijs is een organisatie die zich inzet voor een optimale samenwerking tussen het technische onderwijs en het bedrijfsleven. Doormiddel van een optimale samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstellingen kunnen voor de toekomst leerlingen zo goed mogelijk worden opgeleid voor een technisch beroep. De wensen en behoeften van het bedrijfsleven oftewel de praktijk kunnen in de inhoud en vorm van technische opleidingen worden verwerkt. Daardoor worden opleidingen in de techniek toepassingsgericht. Dat zorgt er voor dat leerlingen en studenten die een technische opleiding hebben gevolgd klaar zijn voor de praktijk.

Optimale samenwerking in technisch onderwijs

Er wordt door Sterk Techniekonderwijs veel aandacht besteed aan de optimalisatie van de communicatie tussen verschillende organisaties die een rol hebben op de technische arbeidsmarkt en ondernemerschap in de techniek. Zo heeft Sterk Techniekonderwijs contact met diverse brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland (Bouw en Infra in Nederland), Techniek Nederland (een organisatie die zich richt op installatietechniek en elektrotechniek) en Koninklijke Metaalunie voor metaalbedrijven in het MKB segment van Nederland. Tot slot heeft Sterk Techniekonderwijs ook contacten bij FME de organisatie voor technologische industrie. Niet alleen met bedrijven en brancheorganisaties heeft Sterk Techniekonderwijs nauwe banden ook met opleidingsinstituten.

Ontwikkeling van leerlingen en docenten

Sterk Techniekonderwijs is ook gericht op leerlingen. Doormiddel van verschillende projecten wil Sterk Techniekonderwijs leerlingen in het primair onderwijs interesseren voor het techniekonderwijs in Nederland. Ook wil Sterk Techniekonderwijs de kwaliteit van technische opleidingen verbeteren zodat leerlingen met een technische opleiding later beter aansluiting bieden op de inhoud van de functies in de techniek bij bedrijven. Bovendien zijn ook de docenten een belangrijke factor. Goed opgeleide ne professionele docenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen in de techniek.

Geld en middelen vanuit Sterk Techniekonderwijs

Vanuit Sterk Techniekonderwijs wordt ook geld beschikbaar gesteld voor vmbo-scholen. Met dit geld kunnen de vmbo scholen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en docenten. In Nederland is er een centraal ondersteuningsteam voor Sterk Techniekonderwijs (STO). Dit is een team dat scholen en regio’s ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van de regionale plannen voor een optimaal technisch onderwijs.