Nieuwe STAP-budget op maandag 18 september 2023 van start

Het loket voor het STAP-budget gaat maandag 18 september 2023 om 10:00 open. Vanaf dat moment kan iedereen die een opleiding wil gaan volgen daarvoor een subsidie van de overheid ontvangen van 1.000 euro. De besteding van deze subsidie stond wel regelmatig ter discussie de afgelopen maanden. Sommige opleiders en cursisten gebruikten het opleidingsgeld niet bepaald voor opleidingen die bijdroegen aan hun eigen loopbaanontwikkeling en werkgelegenheidskansen. Er werd zelfs gesproken van snoepreisjes en andere benamingen voor opleidingen die meer voor de fun dan voor een echt doel werden gevolgd. Daarom wordt er deze keer bij het verstrekken van het STAP budget strenger gekeken naar de bestemming van het opleidingsgeld.

STAP budget via UWV

Via het UWV kan het budget van de overheid voor studiekosten worden aangevraagd. Daarvoor is een zogenaamd STAP budget beschikbaar gesteld. De voorwaarden voor het verstrekken van deze subsidie zijn nu echter wel strenger dan de afgelopen rondes. Toen kwamen er namelijk berichten in de media van misbruik van het STAP budget. Bij deze nieuwe ronde kan het STAP budget alleen worden toegekend voor opleidingen die zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. Eerder dit jaar gaf het ministerie hierover het volgende aan: “Het kabinet gaat het STAP-budget gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt”.

Miljoenen beschikbaar gesteld

Verder zit er deze keer minder geld in de totale STAP-opleidingspot. In mei werd er nog 20 miljoen euro beschikbaar gesteld (eerder werd gesproken van 34 miljoen maar dat werd teruggedraaid naar 20 miljoen) en nu in totaal 10 miljoen euro. Het totale STAP subsidiebedrag wordt in de regel snel aangesproken waardoor het bedrag meestal in korte tijd al vergeven is. In 2024 zal het zogenaamde STAP budget verdwijnen in verband met de bezuinigingen die aanstaande zijn. Naar verwachting zal er in november nog wel een laatste STAP budgetronde zijn. Dan zal volgens de huidige planning weer 10 miljoen euro beschikbaar worden gesteld.