Groot project afsluitdijk van start vanaf maandag 10 september 2018

De komende tijd vind er een groot project plaats met betrekking tot de renovatie en verbetering van de Afsluitdijk. Dit project is gestart op maandag 10 september 2018 en duurt waarschijnlijk tot en met 2022. Het is het grootste project aan de afsluitdijk sinds de bouw van deze belangrijke verbinding. Ook het verkeer op de Afsluitdijk zal te maken krijgen met verkeershinder vanwege de uitvoering van het project. Gedeelten van de Afsluitdijk zullen de komende jaren worden afgesloten om de Afsluitdijk te verbeteren.

Joost van de Beek van Rijkswaterstaat heeft tegen Omrop Fryslân aangegeven dat het om de grootste aanpak van de Afsluitdijk gaat sinds de aanleg daarvan. Gezamenlijk kosten de aanpassingen en renovaties ongeveer 550 miljoen euro. De Afsluitdijk moet toekomstbestendig worden. Ook wanneer de zeespiegel stijgt en er meer extreem weer komt moet de Afsluitdijk veilig zijn. Daarom wordt de dijk nu extra verstevigd. Daarvoor worden speciale betonblokken aangebracht. Bovendien worden de sluizen versterkt en wordt er een nieuwe stormvloedkering geplaatst.

Er worden ook nieuwe sluizen geplaatst bij Den Oever. Verder worden er nog twee grote pompgemalen gebouwd die gebruikt kunnen worden om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden de Afsluitdijk tot 2050 bestand maken tegen extreem weer en de stijgende zeespiegel. De zeespiegel zal namelijk gaan stijgen door de opwarming van de aarde en het smelten van de poolkappen ten gevolge van de opwarming.