Wat is het STAP-budget of StimuleringArbeidsmarktPositie?

STAP-budget is een budget dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld in het kader van de StimuleringArbeidsmarktPositie waarmee werkzoekenden en werknemers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen om een meerwaarde te blijven vormen op de arbeidsmarkt. De afkorting STAP staat voor de eerdergenoemde StimuleringArbeidsmarktPositie waardoor duidelijk wordt dat de overheid de positie van werkzoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt belangrijk vind. Het is belangrijk dat mensen worden gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. In de huidige kenniseconomie zijn naast kennis ook vaardigheden en competenties van groot belang. Deze ontwikkelt een werknemer niet alleen in het werk maar ook tijdens opleidingen, cursussen en trainingen. Daarom vind de overheid het belangrijk dat er voldoende geld en tijd beschikbaar wordt gemaakt om mensen op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven om zichzelf te ontwikkelen.

STAP-budget ter StimuleringArbeidsmarktPositie
Ieder jaar zal de overheid een bedrag van 1000 tot 2000 euro beschikbaar stellen voor mensen die tot de beroepsbevolking horen. Dit bedrag wordt ook wel het STAP-budget genoemd. het STAP-budget is specifiek bedoelt om de inzetbaarheid en het kennisniveau van mensen op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat het STAP-budget werd ontwikkeld. Het is medio 2019 nog onduidelijk wanneer het STAP-budget beschikbaar wordt gesteld. Als het STAP-budget beschikbaar wordt gesteld heeft dat wel consequenties voor de aftrekpost voor scholing die momenteel nog kan worden ingevuld bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost zal namelijk verdwijnen zodra het STAP-budget wordt ingevoerd. Daarnaast wordt het STAP-budget ook niet standaard aan iedereen op de arbeidsmarkt beschikbaar gesteld. Jaarlijks kunnen tussen de 100.000 en 200.000 personen aanspraak maken op een STAP-budget.

STAP-budget aanvragen
Het aanvragen van een STAP-budget kan digitaal worden gedaan. Mensen die een dergelijk budget willen ontvangen kunnen via een website van de overheid aangeven voor welke opleiding ze een STAP-budget zouden willen ontvangen. Deze website is echter nog niet in de lucht omdat het STAP-budget nog niet is ingevoerd. Wanneer de aanvraag goedgekeurd zou worden door de overheid dan krijgt niet de aanvrager maar de opleidingsinstelling het STAP-budget uitgekeerd. Daarmee wil de overheid misbruik van het STAP-budget voorkomen.