Wat is een stagevergoeding?

Een stagevergoeding is een bepaald bedrag wat een stagiair kan ontvangen tijdens de stageperiode bij een bedrijf, instelling of andere organisatie. Deze organisaties zijn niet verplicht om een stagevergoeding aan de stagiair te betalen. Veel organisaties hebben bepaalde regelingen vastgelegd waarin is aangegeven of er een stagevergoeding wordt verstrekt en wat de hoogte is van de stagevergoeding. Veel bedrijven in Nederland vallen echter onder een collectieve arbeidsovereenkomst oftewel een CAO. In een CAO kan vastgelegd zijn dat er bepaalde vergoedingen wordt verstrekt aan een stagiair. Als dat het geval is dan zullen bedrijven die onder die desbetreffende CAO vallen ook daadwerkelijk een stagevergoeding moeten betalen aan de stagiair.

Of een stagiair een stagevergoeding ontvangt is daardoor afhankelijk van het bedrijf waar de stagiair zijn of haar stage gaat volgen. Als je wilt weten of je een stagevergoeding gaat ontvangen over je stageperiode dan kun je dat voor aanvang van je stage benoemen bij de werkgever waar je stage gaat lopen. Voordat je start met je stage teken je waarschijnlijk een stageovereenkomst. In deze overeenkomst staan verschillende afspraken tussen het bedrijf/ leerbedrijf en de stagiair. Of er een stagevergoeding wordt verstrekt of niet kan tevens in een stageovereenkomst worden vastgelegd.

De hoogte van een stagevergoeding kan bovendien verschillen. Er zijn bedrijven in Nederland die in het geheel geen stagevergoeding verstrekken. Daarnaast zijn er bedrijven die per maand honderden euro’s aan stagevergoeding bieden aan stagiaires. Bedrijven kunnen een aantal factoren meenemen in het bepalen van de hoogte van de stagevergoeding. Zo kan gekeken worden naar het soort stage en het aantal uren dat een stagiair stage gaat lopen per week. Ook kan gekeken worden naar de totale duur van de stage. Iemand die één of twee weken stage gaat lopen zal in de praktijk minder van nut zijn voor een bedrijf dan iemand die een half jaar of een geheel jaar door het bedrijf kan worden ingezet als stagiair. Na een langere periode kan een stagiair ook bepaalde werkzaamheden wellicht zelfstandig uitvoeren waardoor de inzet van de stagiair voor het bedrijf ook rendabel kan gaan worden (hoewel dat natuurlijk niet de bedoeling is van de stage), Verder kan een bedrijf het studiejaar, het opleidingsniveau en de opleidingsrichting laten meenemen in het bepalen of er een stagevergoeding betaald gaat worden en wat de hoogte daarvan is.