Stagevergoedingen verschillen in Nederland sterk per stageplaats in 2022 – 2023

Stagevergoedingen zijn vergoedingen die kunnen worden verstrekt aan iemand die stage loopt bij een bedrijf gedurende een opleiding of een ander traject. Tijdens een stage leert een student of leerling in de praktijk mee te draaien in een bepaalde sector of bepaalde beroepsgroep. Stages behoren leerzaam te zijn en bij te dragen aan de ontwikkeling van de stagiair. Daarnaast is het natuurlijk mooi als iemand een bepaalde vergoeding krijgt voor de stage. Dit is meestal een bepaald bedrag. In de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn in de stagevergoedingen die worden verstrekt. Zo heeft in 2022 ongeveer 44 procent van de studenten die stage liep daarvoor helemaal geen stagevergoeding ontvangen.

Studentenvakbond, ISO, Probeer de Bond en CNV Jongeren

Studentenvakbond LSVb en belangenorganisatie ISO zijn van mening dat er een stagevergoeding aan studenten moet worden verstrekt als ze stage lopen. Belangenorganisatie ISO geeft aan dat een stagevergoeding verplicht moet worden. Samen met de Probeer de Bond en CNV Jongeren probeert de ISO een verplichte stagevergoeding te bewerkstelligen. ISO-voorzitter Demi Janssen geeft aan dat studenten met een bijbaan gemiddeld 500 euro per maand kunnen bijverdienen. Een stagevergoeding zou gemiddeld ook rond dat bedrag per maand moeten uitkomen. Studenten kunnen tijdens een stage namelijk nauwelijks bijverdienen waardoor ze inkomsten mislopen.

Stagevergoeding is niet verplicht

De stagevergoeding is overigens niet verplicht. Werkgevers kunnen in de praktijk zelf bepalen of er stagevergoeding wordt betaald of niet. Er zijn bedrijven die hiervoor duidelijke regelingen hebben afgestemd. Kleinere bedrijven hebben deze regelingen niet altijd duidelijk in kaart gebracht. Een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN geeft aan dat werkgevers van Nederland het niet eens zijn met een verplichte stagevergoeding. Een stage is namelijk in de eerste plaats bedoelt om te leren en niet om te werken. Toch weten veel bedrijven handig gebruik te maken van stagiaires.

Leren en toch ook werken

Deze stagekrachten behoren te leren maar kunnen ook gemakkelijk allemaal eenvoudige werkjes opknappen in bedrijven. Dat zorgt er voor dat de stagiaires toch werkzaamheden verrichten wat de werkgever kosten kan besparen. Bepaalde werkzaamheden lenen zich makkelijker om uitgevoerd te worden door een stagiair dan andere. Het traditionele verhaal van: laat de stagiair maar deze papieren kopiëren of laat de stagiair maar vakkenvullen en andere werkzaamheden uitvoeren want dat is niet zo moeilijk. Op die manier worden stagiairs in de praktijk regelmatig ingezet in eenvoudig werk wat vaak ook nog onbetaald is. Een stagevergoeding zou daarom in veel gevallen zeker op zijn plaats zijn. Niet alle werkzaamheden die een stagiair uitvoert zijn namelijk leerzaam. Veel werkzaamheden zijn productiematig, eentonig of seriematig.