Wat is het profiel PIE op het vmbo?

PIE is afkorting die staat voor het beroepsgerichte vmbo profiel: Produceren, Installeren en Energie. Het is gericht op de techniek en dan met name op de installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Een docent PIE leert leerlingen op het vmbo welke technische vaardigheden je nodig hebt om in de hiervoor genoemde technische sectoren aan de slag te gaan. Naast technische vaardigheden wordt er in lessen binnen het profiel PIE ook aandacht besteed aan welke gereedschappen je nodig hebt en hoe je deze kunt gebruiken. Bovendien is er binnen PIE ook veel aandacht voor veiligheid. Leerlingen leren gereedschappen veilig te gebruiken en ook de constructies en installaties worden zo gemaakt dat mensen deze veilig kunnen benutten. Lessen binnen het profiel PIE worden zowel theoretisch als praktisch gegeven.

Waarom PIE?

PIE is zoals je leest een combinatie van verschillende technische deelgebieden namelijk produceren, installeren en energie. In het verleden werden de vakgebieden installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek vaak los van elkaar gegeven op het vmbo oftewel de voormalige lagere technische school (lts). Tegenwoordig worden deze verschillende deelgebieden samengevoegd in het profiel PIE en daar is een goede reden voor. Binnen de moderne technische wereld worden veel technische medewerkers allround ingezet. Dat komt omdat er onder andere een tekort is aan technisch personeel maar ook het feit dat veel installaties, machines en constructies uit meerdere onderdelen bestaan zorgt er voor dat technische medewerkers meer allround moeten worden. Binnen PIE krijgen leerlingen daarom allround kennis van verschillende deelgebieden binnen de techniek.

Welke opleidingen kun je volgen na PIE?

Als je het profiel PIE op het vmbo succesvol hebt afgerond ben je klaar voor een vervolgopleiding op het mbo. Je hebt een goede basis opgebouwd door de lessen binnen PIE en kun daardoor al een aantal technische werkzaamheden uitvoeren. Bovendien weet je door deze lessen waarschijnlijk ook goed te benoemen welke technische werkzaamheden je leuk vind en welke je minder aanspreken. Al deze kennis en ervaring is waardevol in jouw loopbaan. Je kunt na het afronden van het vmbo een keuze maken in welke beroepen je aan de slag zou willen en daar kun je een vervolgopleiding bij uitzoeken. Dat kan bijvoorbeeld een mbo opleiding mechatronica zijn als je graag in de machinebouw, robotica of andere complexe technologie wilt werken.

Of je kunt er voor kiezen om een opleiding in de installatietechniek te volgen zodat je leert om complete (duurzame) verwarmingsinstallaties te plaatsen, badkamers en klimaatbeheersingssystemen. Elektrotechniek is ook een populaire vervolgopleiding aangezien veel woningen, utiliteit maar ook machines, voertuigen en installaties voor een groot deel bestaan uit elektrotechnische componenten. De opleidingen die je op het mbo kunt volgen worden verder onderverdeeld in de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) en de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL). De BOL opleiding is de variant waarbij je voltijd op school zit en de BBL variant is gericht op werken en leren. Op de website technischwerken.nl kun je zoeken wat de verschillen zijn tussen deze varianten van mbo onderwijs.

Wat kun je worden met PIE?

Als je PIE hebt gevolgd en daarna een technische opleiding hebt gedaan op het mbo ligt er een wereld aan beroepen voor je open. Uiteraard is jouw mbo opleiding van groot belang voor de daadwerkelijke beroepen die je kunt uitvoeren. Hieronder staat een overzicht aan beroepen waar je afhankelijk van je mbo opleiding aan zou kunnen denken.

 • Installatiemonteur verwarmingsinstallaties
 • Badkamermonteur (wordt ook nog wel loodgieter genoemd)
 • Mechatronicamonteur
 • Elektromonteur
 • Monteur zonnepanelen
 • Elektronica specialist
 • Servicemonteur
 • Storing en onderhoudsmonteur
 • PLC programmeur
 • Machinebouwer
 • Lasser
 • Constructiebankwerker
 • Machinebankwerker bijvoorbeeld CNC verspaner of CNC plaatwerker

Bovenstaande lijst kan nog met tientallen beroepen worden aangevuld. De lijst geeft echter een bondige indruk van wat er allemaal mogelijk is. Hou er rekening mee dat er binnen de techniek door de automatisering en de ‘stand der techniek’ verschillende nieuwe functies bij komen. Binnen de techniek staan in Nederland tienduizenden banen open waarmee bedrijven staan te springen om personeel.