Omscholen vanaf eind december 2023

De arbeidsmarkt heeft een tekort aan personeel. Dat biedt kansen voor mensen die zich willen laten omscholen in Nederland. Bedrijven zijn bovendien ook meer bereid om in personeel te investeren. De aandacht voor BBL opleidingen en omscholingstrajecten neemt toe. Als je in een bepaalde functie of sector werkt en je overweegt om je te laten … Read more

Omscholing naar monteur zonnepanelen in 2019 mogelijk via Technicum

Er staan in Nederland veel vacatures open waarin monteurs voor zonnepanelen worden gevraagd. Zonnepanelen zijn populair omdat daarmee elektrische stroom uit zonlicht kan worden gewonnen waardoor woningen en bedrijven hun eigen elektrische energie voor een deel zelf kunnen opwekken. Dat is natuurlijk een hele gunstige ontwikkeling alleen is er een groot tekort aan technisch personeel … Read more

Wat is omscholen?

Omscholen is het geheel van opleidingen, trainingen, cursussen en andere activiteiten waarmee iemand nieuwe vaardigheden en kennis aanleert die hem of haar in staat stellen om een ander beroep uit te oefenen dan men tot op heden heeft uitgeoefend en waar men aanvankelijk voor is opgeleid. Deze definitie voor omscholen hebben wij geformuleerd om het … Read more