Meer aandacht voor techniek nodig in basisonderwijs vanaf 2023

Technisch onderwijs wordt steeds belangrijker in Nederland. Natuurlijk heeft de techniek de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende facetten van de maatschappij. Denk maar eens aan de procesindustrie, de gezondheidszorg, landbouwmechanisatie, transporttechniek en in het bijzonder ook aan de verduurzaming in de energietechniek (installatietechniek en elektrotechniek). Een groot deel van deze sectoren heeft te maken met tekort aan technisch personeel. Dat is niet verwonderlijk want de productie is bij bedrijven in deze sectoren aanzienlijk toegenomen. De focus op verduurzaming heeft er voor gezorgd dat veel bedrijven en consumenten nieuwe machines en installaties hebben aangeschaft. Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er veel werk is voor technisch personeel. Het grote probleem is echter dat er heel weinig technisch personeel beschikbaar is. Dat weten reguliere bedrijven maar ook technische uitzendbureaus.

In aanraking komen met techniek

Het is daarom belangrijk dat jonge mensen zo vroeg mogelijk met techniek in aanraking komen. Op de basisschool zou een ideale plek zijn om jonge kinderen voor het eerst in contact te brengen met alle boeiende facetten binnen de techniek. Hoe meer kinderen zien welke mogelijkheden je allemaal hebt in de techniek hoe groter de kans dat ze enthousiast worden voor technische beroepen. Het grote voordeel hiervan is dat een grote hoeveelheid instroom kan ontstaan van leerlingen die een technische richting kiezen op het voortgezet onderwijs. Vanuit het voortgezet kunnen meer leerlingen een keuze maken voor een Technische MBO opleiding. Deze technische mbo opleidingen kunnen worden gevolgd in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg).

Techniek op de basisschool

Hoewel het idee om meer techniek te geven op de basisschool niet nieuw is blijkt deze wens in de praktijk moeilijk in vervulling te kunnen gaan. Technisch onderwijs is namelijk niet eenvoudig te realiseren op de basisschool. Je hebt namelijk een technische ruimte nodig met de nodige gereedschappen. Bovendien moeten deze gereedschappen en de materialen ook veilig gebruikt kunnen worden. Daarvoor is toezicht nodig van een vakbekwame docent met eventueel ondersteuning van een instructeur al dan niet op vrijwillige basis. Het onderwijzend personeel moet dus ook verstand hebben van techniek en bovendien in staat zijn om deze technische kennis over te dragen op leerlingen.

Bevorderen van technisch inzicht

Voor het basisonderwijs dat zich wil richten op meer techniek op school liggen er dus uitdagingen. Toch is het te gemakkelijk om te zeggen we doen het dan maar niet. Belangrijker is het om een weg te vinden waardoor men toch in staat is om kinderen op jonge leeftijd met techniek in aanraking te laten komen. Het is belangrijk voor hun algemene vorming en ontwikkeling. Door technische kennis kunnen ze namelijk ook zelfredzamer worden en ook kleine technische probleempjes oplossen. Dat geeft kinderen meer inzicht en meer zelfvertrouwen. Het oplossend vermogen wordt bevorderd door technisch onderwijs en bovendien kan de interesse worden gewekt in een technisch beroep. Dat zijn twee hele belangrijke pluspunten van technisch onderwijs op de basisschool.