Technische profielen onder de aandacht brengen bij leerlingen vanaf november 2023

De komende maanden en jaren zullen leerlingen in Nederland meer in contact moeten komen met technische profielen. Er is namelijk een grote vraag naar technisch personeel en bovendien zijn er voor leerlingen veel keuze mogelijkheden voor een loopbaan in de techniek. Dat zorgt voor een win-win situatie. Voor leerlingen zijn er mooie uitdagingen in de … Read more

Meer aandacht voor technische opleidingen nodig vanaf september 2023

Vanwege het grote personeelstekort in Nederland is er meer aandacht nodig voor technische instromers vanuit opleidingen. Er is een behoefte aan mensen die een basisopleiding hebben gehad in de installatietechniek, elektrotechniek, bouw, werktuigbouwkunde en mechatronica. Ook andere opleidingen worden gevraagd in vacatures voor technisch personeel. Het aantal jongens en meisjes dat een technische opleiding gaat … Read more

Landelijke dag Sterk Techniekonderwijs op 16 november 2023

Sterk Techniekonderwijs is een organisatie die zich inzet voor een optimaal technisch onderwijs en een goede aansluiting van technische opleidingen op de arbeidsmarkt. STO is een actieve organisatie met een groot netwerk onder scholen maar ook onder bedrijven en overheidsinstellingen. Techniek is voortdurend in beweging niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Daarom moet … Read more

Wat is Sterk Techniekonderwijs STO?

Sterk Techniekonderwijs is een organisatie die zich inzet voor een optimale samenwerking tussen het technische onderwijs en het bedrijfsleven. Doormiddel van een optimale samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstellingen kunnen voor de toekomst leerlingen zo goed mogelijk worden opgeleid voor een technisch beroep. De wensen en behoeften van het bedrijfsleven oftewel de praktijk kunnen in de … Read more

Meer aandacht voor techniek nodig in basisonderwijs vanaf 2023

Technisch onderwijs wordt steeds belangrijker in Nederland. Natuurlijk heeft de techniek de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende facetten van de maatschappij. Denk maar eens aan de procesindustrie, de gezondheidszorg, landbouwmechanisatie, transporttechniek en in het bijzonder ook aan de verduurzaming in de energietechniek (installatietechniek en elektrotechniek). Een groot deel van … Read more

Tekort aan technisch personeel vergt veel van technisch onderwijs in 2023

Het tekort aan technisch personeel is groot in Nederland. Dat zorgt er voor dat er door bedrijven veel vacatures in de techniek onvervuld hebben. De werkdruk op het technische personeelsbestand neemt toe en iedereen kijkt met hoopvolle ogen naar het technisch onderwijs in Nederland. Men hoopt dat er vanuit het vmbo en mbo veel leerlingen … Read more

Techniek Tastbaar 2 juni 2023 vmbo Dockinga College Dokkum

Op vrijdag 2 juni 2023 wordt een Techniek Tastbaar dag gehouden op het Dockinga College in Dokkum. Deze dag staat in het kader van een praktijkgerichte beeldvorming over de techniek voor leerlingen uit groep zeven en acht. De Techniek Tastbaar dag duurt van 10:00 tot 18:00 uur en vindt plaatst op locatie van de school: … Read more