Meer aandacht voor drinkwaterverspilling nodig vanaf 2022

Drinkwaterbedrijven hebben gewaarschuwd dat “het watersysteem tegen zijn grenzen aanloopt”. Volgens de bedrijven komt dit vanwege de droogte, verzilting en vervuiling van drinkwaterbronnen. Dit bericht werd bekend gemaakt door de NRC. Drinkwaterbedrijven hebben de verplichting om drinkwater te leveren aan huishoudens en bedrijven in Nederland. In totaal zouden tien waterbedrijven in Nederland voor het jaar 2030 meer drinkwater moeten gaan produceren om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. De bedrijven zouden de zuivering, inname en het verspreiden van drinkwater moeten opschalen. Daardoor zouden deze bedrijven in de toekomst voldoende drinkwater moeten kunnen blijven leveren.

De vereniging van waterbedrijven Vewin heeft in een intern document geschreven dat een aantal bedrijven al hiermee moeten bezig gaan. Het zo hierbij gaan om de bedrijven Dunea, Vitens en Waterbedrijf Groningen. Door de toename in de vraag naar water en de groeiende bevolking en economie komt ook de levering van water onder druk te staan. Daarnaast is er sprake van droogte en verzilting. Deze aspecten hebben allemaal een invloed op de totale balans tussen vraag en aanbod op het gebied van water. De kwaliteit van drinkwater wordt overigens ook minder doordat veel drinkwater sterk wordt vervuild. De vervuiling vind plaats door bedrijven, landbouw, de industrie maar ook door huishoudens. Dat betekent dat het zuiveren van drinkwater complexer wordt.