Veel aandacht nodig voor veiligheid op werkvloer eind 2022 en begin 2023

Veilig werken is van groot belang in de techniek maar ook in andere sectoren. Het grote probleem is echter dan de krapte aan technisch personeel zo groot is geworden dat men naar verschillende mogelijkheden zoekt om toch technisch werk te laten uitvoeren. Hierbij kun je denken aan mensen die geen ervaring hebben in de techniek maar toch graag in de techniek aan de slag willen. Veel van de werkzoekenden kunnen vaak wel een korte technische opleiding krijgen of een paar trainingen. Daarbij zal ook de veiligheid centraal moeten staan. Ook wanneer men arbeidskrachten inzet die uit het buitenland komen is het belangrijk dat er ook aan de veiligheid wordt gedacht.

Een VCA of andere certificaten vormen vaak een goede basis maar maken mensen natuurlijk niet onkwetsbaar. Een goede beheersing van de Nederlandse taal zodat veiligheidsvoorschriften gelezen kunnen worden en men ook goed kan zien wat op de knoppen staat van machines is minstens zo belangrijk. Daarnaast moet men ook begrijpen wanneer collega’s en andere mensen op het werk gevaar kunnen lopen en hoe men elkaar op een verstaanbare wijze kan waarschuwen. Dat zijn allemaal basisaspecten die nodig zijn om een veilige werksfeer te realiseren.

Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid voor het personeelslid dat graag in de techniek aan de slag wil. Ook bedrijven en uitzendbureaus dienen veiligheid hoog op de agenda te hebben. Voor een VCU gecertificeerd uitzendbureau zoals Technicum is veiligheid een onderdeel van het proces. De arbeidskrachten die door VCU gecertificeerde uitzendbureaus bemiddeld worden kunnen rekenen op duidelijke werkinstructies en de juiste gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast draait veiligheid om communicatie en discipline. Je moet weten hoe je moet veilig werken en je moet ook met elkaar daarover communiceren, daarnaast heb je de discipline nodig om jezelf maar ook elkaar te houden aan de veiligheidsvoorschriften en werkinstructies.