VCU certificering belangrijk ook vanaf december 2022

Voor uitzendbureaus in de techniek is een VCU certificering van groot belang. De meeste uitzendbureaus die te maken hebben met technische functies zullen regelmatig personeel moeten bemiddelen dat VCA gecertificeerd is. Een VCA certificaat maakt inzichtelijk dat een werknemer de basisveiligheidsmaatregelen kent en beheerst om het werk op de werkplek zo goed en veilig mogelijk uit te voeren. Men onderscheid hierbij VCA basis voor uitvoerend personeel en VCA VOL voor leidinggevend personeel. VCA maakt een persoon natuurlijk niet onkwetsbaar maar het feit dat er een persoonlijk examen moet worden afgelegd door elke werknemer met VCA zorgt er wel voor dat het VCA een indicatie geeft dat een werknemer wel over voldoende training beschikt op het gebied van basisveiligheid. Echter dient ook de werkgever op de hoogte te zijn van de VCA maatregelen en veiligheidsaspecten.

Een uitzendbureau vormt echter en bijzondere speler op de arbeidsmarkt. Een uitzendbureau bemiddelt personeel ook voor VCA gecertificeerde bedrijven. Daarom moet een uitzendbureau ook op de hoogte zijn van de richtlijnen vanuit het VCA. Voor uitzendbureaus is echter een specifiek certificaat ontwikkelt namelijk het VCU certificaat. Gerenommeerde uitzendbureaus zoals Technicum zijn in bezit van het VCU certificaat en ook alle interne consultants (intercedenten) en managers zijn ook VCU gecertificeerd. Dat maakt duidelijk dat Technicum veiligheid serieus neemt. Onder andere de doorgeleidingsplicht wordt verwerkt in werkinstructies maar er worden ook werkplekinspecties gehouden. Verder zorgt Technicum er voor dat het personeel dat over een VCA certificaat moet beschikken ook daadwerkelijk wordt aangemeld voor VCA.

VCU blijft ook het komende jaar van groot belang voor de uitzendbranche. Technisch personeel is schaars. Er is veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling maar ook de veiligheid moet niet uit het oog verloren worden en verdient een vast onderdeel in het bedrijfsproces van een technische uitzendorganisatie.