Koopkracht Nederland daalt 4 procent in  2022 en 2023

De komende tijd zal de koopkracht van Nederlanders verder gaan afnemen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft hiervoor een prognose opgesteld. Deze prognose is niet bepaald positief. In 2022 en 2023 zal de koopkracht van de Nederlandse bevolking afnemen met 4 procent. Dit is het gevolg van de oplopende prijzen. De inflatie zorgt er voor dat boodschappen duurder worden. Daarnaast zijn ook de prijzen voor aardgas en elektriciteit gestegen. Door deze ontwikkeling hebben mensen minder geld te besteden. De verwachting is dat de komende tijd meer huishoudens in financiële problemen komen. Het CPB denkt zelf dat er in totaal ongeveer 430.000 huishoudens in betalingsproblemen zullen komen. De lonen van werknemers en de uitkeringen van uitkeringsgerechtigden nemen namelijk nauwelijks toe ten opzichte van de stijgende prijzen.

Daardoor ontstaan er gaten in de begroting van huishoudens. Er moet meer bezuinigd worden. Energie en boodschappen vormen echter de basis voor veel huishoudens als men kijkt naar uitgaven. Dat betekent dat er geen sprake is van luxe uitgaven waarop bezuinigd moet worden. Huishoudens die al financieel in de knel zitten hebben in de afgelopen tijd de duurdere producten al in de ban gedaan en zijn overgeschakeld naar goedkopere varianten. De aanschaf van auto’s, woningen, keukens en meubels wordt ook meer uitgesteld. Gelukkig denkt de overheid wel mee over de uitgaven, zo zal vanaf 1 januari 2022 een prijsplafond van kracht zijn. Dat zorgt er voor dat het verlies aan koopkracht wat wordt beperkt voor huishoudens.