Nederlandse koopkracht stijgt in 2022 gemiddeld met 0,1 procent

Het komende jaar zal de koopkracht in Nederland stijgen met 0,1 procent. Dit is de inschatting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een stijging van de koopkracht betekent dat consumenten gemiddeld meer geld kunnen uitgeven. Een koopkrachttoename van 0,1 procent is een vrij kleine stijging. Toch is dit goed nieuws. Doordat de koopkracht weer toeneemt wordt een belangrijke stap gezet in het herstel van de economie. In feite is dit een ontwikkeling die zichzelf versterkt. Doordat de koopkracht toeneemt geven mensen meestal meer geld uit en hoe meer geld wordt uitgegeven hoe beter het gaat met bedrijven en de economie. Als het beter gaat met de economie staan de vakbonden sterker in hun onderhandelingen en worden hogere lonen afgesproken. Op dit moment merk je dit effect ook op de arbeidsmarkt. Het gaat beter met de economie en bedrijven hebben veel orders binnen gekregen.

Deze ontwikkeling is vooral merkbaar in de bouw en de techniek. In deze sectoren zijn de lonen omhoog gegaan maar is ook het tekort aan arbeidskrachten heel goed merkbaar. Dat zorgt er voor dat er een marktwerking ontstaat bij de bemiddeling van technisch personeel. Het aanbod aan technisch personeel is beperkt maar de vraag naar technisch personeel is groot. Het gevolg is dat de lonen omhoog gaan voor technici. In 2022 zullen de cao lonen naar verwachting stijgen met 2,2 procent. Dat is echter één kant van de medaille, de andere kant is namelijk dat ook de prijzen die consumenten moeten betalen omhoog gaan. Deze prijzen gaan gemiddeld met 1,8 procent omhoog. De inflatie is aan het toenemen omdat veel mensen na de lockdownperiode veel meer geld hebben uitgegeven. Er komt meer geld in de economie waardoor het aanbod aan geld feitelijk groter is. Dat heeft tot gevolg dat geld iets minder waard is geworden. De prijzen gaan omhoog en in feite zou ook de rente omhoog moeten omdat anders het geld op de spaarrekeningen aan het verdampen is. De vraag is echter wanneer de rente omhoog gaat. De ECB lijkt nog te wachten met een renteverhoging. Als een dergelijke verhoging voor de rente wordt doorgevoerd heeft dat direct gevolgen voor de economie en alles wat daarmee samenhangt.