Wat is VCA certificering?

Wanneer je in de techniek aan de slag gaat krijg je van werkgevers en uitzendbureaus regelmatig de vraag: ben je in bezit van VCA? Deze afkorting wordt heel regelmatig gebruikt maar wat betekend VCA nu eigenlijk? VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM is Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het VCA  heeft dus te maken met zowel veiligheid, gezondheid als milieurichtlijnen. Met het in bezit zijn van VCA wordt bedoeld dat een medewerker in bezit is van een VCA certificaat. Met dit VCA certificaat kan worden aangetoond dat de medewerker een examen heeft gedaan waarin de VGM richtlijnen zijn getoetst. Met het behalen van het VCA laat de medewerker zien dat hij op de hoogte is (geweest) van deze richtlijnen. Op een bouwplaats kan een medewerker daarmee zelf inschatten of veilig wordt gewerkt of niet.

VCA certificering op bouwplaatsen
Een VCA certificering is op veel bouwplaatsen verplicht. Naast werknemers zijn ook bouwbedrijven verplicht VCA gecertificeerd te zijn. Medewerkers kunnen van hun werkgever verwachten dat hij zich aan de richtlijnen houdt. Aan de andere kant kan een werkgever ook van zijn VCA gecertificeerde werknemers verwachten dat ze handelen conform de VCA richtlijnen. Op deze manier hoopt men veiligheid, gezondheid en milieubewustheid te waarboren op de werkplek.

In het VCA zijn ook onderdelen opgenomen van de ARBO-wet.