Informatie over ATEX

ATEX is een serie Europese richtlijnen die moeten worden nageleefd door werknemers die in Europa in een omgeving werken waarin een kans bestaat op explosies. De afkorting ATEX staat voor de Franse woorden “ATmosphères Explosibles” en kan worden vertaald met “explosieve atmosferen”. Er zijn veel risico’s waar men rekening mee moet houden als men werkt in een explosiegevoelige omgeving. Het voorkomen van explosies is van levensbelang. Werknemers moeten hierbij niet alleen aan hun eigen veiligheid en gezondheid denken maar ook aan de veiligheid en gezondheid van andere mensen inclusief het milieu. Daarom zijn de ATEX richtlijnen van groot belang.

Werknemers die in een omgeving werken waarin explosieve mengsels kunnen ontstaan of aanwezig zijn zullen de ATEX richtlijnen moeten opvolgen. Hieronder staat een infographic over dit onderwerp die we van een bezoeker van onze website hebben mogen ontvangen en mogen plaatsen. Technischwerken vind het belangrijk dat informatie over veiligheid, gezondheid en milieu wordt gedeeld daarom hebben we de infographic hieronder gepubliceerd.

Infographic - ATEX richtlijnen en explosie risico op de werkvloer
Infographic – Explosie risico op de werkvloer – ATEX richtlijnen