Rapport stints: ministerie had voor 2019 te weinig aandacht voor veiligheid op weg

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet voldoende aandacht had voor de veiligheid op de weg bij het toelaten van licht gemotoriseerde voertuigen zoals de stints. In 2018 vond een dodelijk ongeval plaats met een stint waardoor de veiligheid van het voertuig nader werd onderzocht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft aan dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te maken heeft met een “grote verscheidenheid aan toelatingsprocedures, die afwisselende of helemaal geen eisen stellen aan de veiligheid van de voertuigen”.

Deze situatie zorgt er voor dat er te weinig aandacht is voor veiligheid van de voertuigen die licht gemotoriseerd zijn. Door de OVV wordt aangegeven dat er “een effectieve veiligheidstoets ontbreekt”. Door het gebrek aan deze veiligheidstoets kon de stint toch aan het verkeer op de openbare weg deelnemen terwijl dit voertuig feitelijk niet aan de veiligheidseisen voldeed. Na het ernstige ongeval met de stint werd er een grote politieke druk uitgeoefend om de vernieuwde versie van de stint zo snel mogelijk weer de weg op te krijgen.

Deze druk heeft er niet voor gezorgd dat de veiligheid centraal werd gesteld. “De veiligheidseisen voor bijzondere bromfietsen zijn inmiddels aangepast, maar de toelatingsprocedure is niet gewijzigd. De tekortkomingen die de onderzoeksraad heeft vastgesteld in het toelatingsproces zijn daardoor nog niet opgelost”, aldus de OVV. De Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft aan dat er daardoor nog altijd onvoldoende zicht op de veiligheid als het gaat om de licht gemotoriseerde voertuigen “waaronder de aangepaste stint”.