Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt veiligheid zelfrijdende auto’s in 2017

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zal in 2017 de veiligheid van auto’s met automatische bestuurssystemen onderzoeken. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van incidenten met zelfrijdende voertuigen. Er zijn vanuit de maatschappij verschillende vragen van mensen en bedrijven over de veiligheid van zelfrijdende auto’s.

Er zijn echter in de loop der jaren verschillende auto’s ontwikkeld met technologie die het zelfrijden van auto’s mogelijk maakt. Er zijn dus verschillende soorten systemen en verschillende zelfrijdende auto’s. Daarom richt het onderzoek van de OVV zich op de systemen die door verschillende autofabrikanten worden ontwikkeld en gebruikt. De OVV zal een aantal ongevallen inventariseren en analyseren. Zo wordt er gekeken naar de oorzaken van de ongevallen en de rol die de systemen van de auto’s hierin hebben gespeeld. Daarnaast wordt er gekeken naar de toelatingseisen van systemen. Ook de instructies die aan de bestuurders van zelfrijdende auto’s worden gegeven zullen worden getoetst. Momenteel is het niet duidelijk wanneer het onderzoek wordt afgerond.

Het onderzoek van de OVV is gericht op de actualiteit. Er zijn veel moderne auto’s uitgerust met systemen die de automobilist ondersteunen. De systemen helpen de automobilist met het besturen van het voertuig. In feite ondersteunen de systemen en sensoren de zintuigen van de mensen die de auto besturen. De systemen moeten de veiligheid en betrouwbaarheid van auto’s bevorderen. De vraag is natuurlijk of de systemen wel datgene doen wat ze beloven. De kwaliteit van de systemen kan variëren. Er zijn systemen die de automobilist beperkt ondersteunen daarnaast zijn er systemen die het besturen van de auto nagenoeg volledig overnemen van de automobilist.