Woningaanbod is beperkt in 2017

De NVM benoemt in april 2017 dat de woningmarkt aan het stagneren is. Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma is de huizenmarkt in een verkopersmarkt beland. Er is meer vraag naar woningen en er is weinig aanbod van beschikbare woningen. Daarom lopen de woningprijzen op. Kopers hebben op dit moment weinig keus. Gemiddeld heeft iemand die een woning zoekt de keuze uit ongeveer zes woningen. Toen er sprake was van een economische crisis in de periode 2012 tot 2013 had een woningzoekende de keuze uit gemiddeld 25 woningen. Vanaf 2015 trok de huizenmarkt aan. In eerste instantie hadden woningzoekenden nog de keuze uit gemiddeld 15 woningen maar in 2017 is dat aantal gedaald naar zes.

Er is echter wel sprake van verschillen tussen de regio’s. In sommige delen van Nederland is meer vraag naar woningen dan in andere delen. In grote steden en regio’s zoals Groningen, Amsterdam, Zaanstreek en Utrecht is er zoveel vraag naar woningen dat woningzoekenden daar ongeveer uit drie woningen kunnen kiezen. Daar staat tegenover dat in krimpregio’s zoals Noordoost- en Zuidoost-Groningen, Noordoost-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen de kopers een keuze hebben uit soms meer dan 15 woningen. Er is verder duidelijk merkbaar dat vrijstaande woningen beter worden verkocht. Ten opzichte van vorig jaar is de verkoop van vrijstaande woningen in Nederland toegenomen met ongeveer een kwart aldus de NVM.