Investeringen in huurwoningen beperkt door gebrek aan bouwlocaties in 2017

Huurwoningen zijn in bepaalde delen van Nederland moeilijk te verkrijgen. Denk hierbij aan de grote steden waar de beschikbaarheid van huurwoningen de laatste jaren aanzienlijk achteruit is gegaan. Daarom is de bouw van huurwoningen in bepaalde gebieden zeer gewenst. Toch ervaren beleggers die willen investeren in huurwoningen vaak veel belemmeringen. Een belangrijk probleem is de beschikbaarheid van bouwlocaties voor huurwoningen. Ook is de samenwerking tussen de investeerders en de gemeenten lang niet altijd optimaal.

Deze conclusie is getrokken adviesbureau Stec Groep op basis van een onderzoek. Dit onderzoek werd gedaan in de vorm van een enquête die werd gehouden onder de grootste particuliere en institutionele beleggers die actief zijn op de sociale huurmarkt. Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer 60 procent van de beleggers denkt dat hun doelstellingen met betrekking tot investeringen voor 2017 niet zullen worden behaald. Gezamenlijk willen de investeerders in 2017 in totaal meer dan 5 miljard euro investeren in Nederlandse huurwoningen. Naast de investeringen voor dit jaar zijn de investeerders ook van plan om tot 2020 nog eens 16,6 miljard euro te investeren in de bouw van huurwoningen.

Er moeten volgens de beleggers betere afspraken worden gemaakt met gemeenten over het aantal huurwoningen dat gebouwd moet worden. Ook moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de grondprijzen en de uitpondtermijnen van de woningen. Met name in het middensegment is er volgens Stec een tekort aan woningen. Het middensegment bestaat uit huurwoningen met een huurprijs van 700 tot 900 euro. Deze huurwoningen worden vooral in de grote steden gezocht door potentiële huurders. Echter veel investeerders investeren in de bouw van huurwoningen buiten de Randstad.