Twee miljard euro aan buitenlandse investeringen voor Nederlandse huurwoningen in 2018

In 2018 hebben internationale een recordbedrag van 2 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Dit bedrag is twee keer zo hoog als het bedrag dat in 2017 werd geïnvesteerd in de woningmarkt door buitenlandse investeerders. Woningmarktonderzoeker Capital Value heeft dinsdag 27 november 2018 de resultaten van een onderzoek gepubliceerd. Het betrof de resultaten van een onderzoek dat werd gehouden onder vijftig grote beleggingsfondsen.

Aan het begin van 2018 hadden 25 buitenlandse investeerders investeringen gedaan in huurwoningen in Nederland. In de loop van 2018 kwamen daar zeven nieuwe buitenlandse beleggers bij. De totale groep van 32 buitenlandse beleggers hebben inmiddels ongeveer 45.000 Nederlandse huurwoningen in hun bezit. Een groot deel van de investeringen in Nederlandse huurwoningen komt uit het buitenland. Van alle buitenlandse investeerders komt het overgrote deel uit Duitsland en de Verenigde Staten. Ook komen er steeds meer investeringen uit Azië volgens Capital Value.

Voor veel buitenlandse investeerders is Nederland interessant. Ook de landen Duitsland en België zijn populair voor buitenlandse investeerders die willen investeren in huurwoningen. Het Verenigd Koninkrijk stond de afgelopen jaren bovenaan als het ging om investeringen in huurwoningen. Inmiddels is het VK op dit gebied naar benende gezakt door de Brexit en alle problemen die daaruit voortvloeien.